Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För att snabba på ditt ärende ange dina kontaktuppgifter (telefon, e-mail), fullständigt namn och vilket program eller kurs du är intresserad av eller läser.

Ekonomprogrammet, Personalekonomiprogrammet, Systemutveckling – IT och samhälle, 3D-animation och visualisering, Digitala Medier, Webbmaster, Webbutvecklare, Webbdesign. Magisterprogram inom företagsekonomi och informatik.
Kurser inom företagsekonomi, informatik och juridik
Charlotta Lundqvist

Mäklarekonom, Maskiningenjör, Lantmäteriingenjör, Elektroingenjör, Högskoletekniker elkraft, Industriell ekonomi, Datateknik högskoleingenjör, Nätverksteknik med IT-säkerhet, Tekniskt basår, Påbyggnad Nätverksteknik samt Högskoletekniker. Master och magisterprogram inom dessa områden.
Kurser inom nationalekonomi, datateknik och finans
Raine Zander

Socialpedagogiska programmet, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi/Arbetsliv och hälsa. Magisterprogram inom Barn- och ungdomsvetenskap samt AIL (socialt arbete, pedagogik och sociologi)
Kurser inom psykologi, sociologi och pedagogik
Getzy Gunnarsson

Förskollärare, Grundlärarprogrammen och Socialpsykiatrisk vård. Magisterprogram inom vårdvetenskap och hälsa (AIL).
Kurser inom vårdvetenskap, kriminologi och socialt arbete med inriktning psykisk ohälsa
Agneta der Nederlanden

Ämneslärarprogrammet och Yrkeslärarprogrammet.
Kurser i engelska och svenska som andraspråk
Kajsa Grönkvist

Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska, Internationella programmet för politik och ekonomi (IPPE) samt Magisterprogram inom dessa områden.
Kurser inom omvårdnad och statsvetenskap
Antje Olsén

Senast uppdaterad