Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

FAQ - före studierna


Hur räknas utbildningens längd?
Längden räknas i högskolepoäng (hp). En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp som du läser under 20 veckor (en veckas utbildning på heltid = 1,5 hp). En utbildning på 180 hp innebär 3 års heltidsstudier. Det finns kurser och program som går på halvfart eller deltid, det vill säga 50 % eller 25 % av heltid.
Exempelvis tar det 20 veckor att läsa en kurs på 15 hp som går på halvfart. 

Vad är det för skillnad mellan att läsa program och kurser?
Ett program innehåller flera olika kurser som tillsammans leder fram till en examen. Programmen är kopplade till en utbildningsplan där kurserna finns specificerade och målen för utbildningen finns beskrivna. Om du vill läsa fristående kurser och bygga en egen examen (generell examen) är det många saker du behöver tänka på. Kontakta gärna en studievägledare inom det område du är intresserad av för att se om vi kan utfärda den examen du efterfrågar samt för planering och information.

När är senaste ansökningsdag till högskola/universitet, och var gör jag min ansökan?
www.antagning.se gör du din ansökan samt hittar information om sista ansökningsdag samt andra viktiga datum.

Jag glömde anmäla mig i tid, kan jag anmäla mig ändå?
På en del utbildningar kan det vara möjligt att göra en sen anmälan efter sista anmälningsdatum. På dessa finns det en ”Välj”-knapp på antagning.se.
Att utbildningen är öppen för sen anmälan innebär inte per automatik att det finns lediga platser, utan du kan även komma att hamna som reserv på utbildningen.

Var kan jag hitta statistik över antagningspoäng?
Du kan hitta statistik över antagningspoäng på alla högskolor och universitet i Sverige på statistik.uhr.se

Hur räknar jag ut mitt meritvärde?
Se hur du räknar ut ditt meritvärde här.

Hur kan jag öka mina chanser för att komma in?
Det kan vara möjligt att läsa meritpoängskurser som kan höja ditt meritvärde, eller läsa upp dina betyg. Ta kontakt med vuxenutbildningen i din kommun för mer information.

Förutom att söka på dina betyg så kan du även göra högskoleprovet, vilket gör att du konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp. Du kan göra provet både höst och vår. Du kan göra det flera gånger, provet är giltigt i fem år och det är alltid det bästa resultatet som räknas. För mer information om högskoleprovet, se studera.nu

Hur många poäng kan jag bli antagen och läsa till under en termin?
Du kan bli antagen till, och läsa, 45 hp per termin. En termins heltidsstudier motsvaras av 30 hp.

Hur finansierar jag mina studier?
Du kan söka studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN), deras webbplats hittar du www.csn.se
Alla frågor som rör studiemedel besvaras av CSN.

Det kan även finnas stipendier att söka, men du ansvarar själv för att leta fram, och söka stipendier.

Om jag läser en utbildning på ett annat lärosäte och vill börja samma utbildning på Högskolan Väst, hur gör jag då?
Du kan antingen ansöka om att bli antagen till senare del av program, eller anmäla dig till programmet via antagning.se. Om du blir antagen till programmet kan du ansöka om tillgodoräknande av kurser.

Vilket sätt som passar dig bäst beror på vilka kurser du har läst. Antagning på senare del av program sker också i mån av plats. Kontakta studie- och karriärvägledningen så hjälper vi dig vidare.

Vad händer om man inte är klar med behörighetsgivande kurser före sista anmälningsdagen?
Man kan komplettera med meriter fram till sista datum för komplettering. Se antagning.se för aktuellt datum. Observera att anmälan till utbildningar måste vara gjord i tid.

Jag har gjort en sen anmälan, när får jag veta om jag kommer in?
Du som har gjort en sen anmälan kan bli antagen om det blir en ledig plats på den utbildning du har sökt. Du kommer att bli kontaktad via e-post om du får en ledig plats. Reservantagningen pågår ca 2 veckor in i terminen.

Jag har blivit antagen, men kan inte starta mina studier, hur gör jag då?
Om du blivit antagen till en utbildning vid Högskolan Väst men inte kan ta din plats i anspråk på grund av särskilda skäl kan du få anstånd med din studiestart.
Närmare anvisningar finns på baksidan av blanketten där du gör din ansökan och som du hittar här.

FAQ – under studierna


Jag har läst en kurs på ett annat lärosäte, kan jag använda den i min examen?
Det kan vara möjligt att använda en kurs från ett annat lärosäte i din examen. Kontakta studie- och karriärvägledningen för att få hjälp i ditt specifika fall.

Jag behöver göra ett uppehåll från studierna ett tag, hur gör jag då?
Du fyller i och skickar in blanketten Anmälan om studieuppehåll/ansökan om platsgaranti.
Tänk på att du inte är garanterad en plats efter ett studieuppehåll. Efter det att du har lämnat in din ansökan så görs en prövning utifrån de skäl du angett, var därför noga med att styrka dina skäl med bifogade handlingar.

Ta också gärna en kontakt med studie- och karriärvägledningen för stöd och hjälp med planering.

Jag vill avbryta mina studier, hur gör jag då?
Du anmäler avbrott på program eller på kurs genom ett webbformulär som du hittar här.
.
Jag har flera kurser efter mig, vad ska jag göra?
Ta kontakt med studie- och karriärvägledningen för att få vägledning med stöd och planering.

Jag har en valfri/valbar period i mitt program, vad kan jag läsa?
Om du har en valfri period i ditt program kan du studera vilka kurser du vill, på vilket lärosäte du vill – förutsatt att de inte överlappar med de kurser som ingår i ditt program. Skicka in ett förhandsbesked om tillgodoräknande som du hittar här om du är osäker på om kursen du vill läsa kommer godkännas.
– detta behöver du inte göra om du läser kurser som du har platsgaranti på inom ditt program.

Du kan även välja att studera utomlands under denna period, läs mer om det här.
Om du har en valbar period så kan du välja att läsa bland ett utbud av förvalda kurser som står i din utbildningsplan.

Hur kan jag finansiera min studietid?
Du kan söka studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN), deras webbplats hittar du www.csn.se
Alla frågor som rör studiemedel besvaras av CSN.

Det kan även finnas stipendier att söka, men du ansvarar själv för att leta fram, samt söka stipendier.

Jag vill läsa om en kurs, hur gör jag?
Om du har läst en kurs tidigare på Högskolan Väst men inte avslutat den och vill gå om den, så kan du bli omregistrerad på kursen i mån av plats. Läs mer om hur du ställer dig på kö för omregistrering här.

För salstentamen krävs ingen omregistrering, utan endast anmälan till tentamenstillfället som görs via MyPage.

Jag känner mig osäker på om jag har valt rätt utbildning. Vad finns det för hjälp?
Du kan boka en tid hos studie- och karriärvägledningen för ett vägledningssamtal kring din studiesituation.

Kan jag byta lärosäte?
Det kan finnas möjlighet att ansöka till senare del av program till ett liknande program på en annan ort. För att ta reda på mer om vad som gäller och vilken termin som är aktuell att söka till så är det viktigt att ta kontakt med studie- och karriärvägledningen på det lärosäte som du önskar byta till.

Om programmen har olika upplägg och innehåll så kan din utbildning bli längre än om du läser hela utbildningen på ett och samma lärosäte.

Kan jag läsa en kurs på ett annat lärosäte och använda den i min examen?
Det kan vara möjligt att läsa en kurs från ett annat lärosäte och använda den i din examen här, men det är ett flertal olika saker som är viktigt att tänka på. Kontakta studie- och karriärvägledningen för att få hjälp i ditt specifika fall.

Varför ska jag ta ut min examen, och hur gör jag?
I Examensbeviset står det vilken examen du har avlagt. För vissa arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker en tjänst, men det kan också vara ett lönekriterium. Därför kan det finnas ett värde i att ta ut din examen. Det är endast avslutade kurser som kan tas med i en examen, och du ansöker om ditt examensbevis via MyPage. Läs mer om examen här

Hur räknas utbildningarnas längd?
Längden räknas i högskolepoäng (hp). En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp som du läser under 20 veckor (en veckas utbildning på heltid = 1,5 hp). En utbildning på 180 hp innebär 3 års heltidsstudier. Det finns kurser och vissa program som går på halvfart eller deltid, det vill säga 50 % eller 25 % av heltid.
Exempelvis tar det 20 veckor att läsa en kurs som är 15 hp som går på halvfart.

Finns det några lov på högskolan?
Som student på universitet/högskola har du inga lov. Höstterminen pågår in i januari och sedan fortsätter vårterminen direkt och pågår sedan fram till sommaruppehållet.


FAQ – efter studierna

Varför ska jag ta ut min examen, och hur gör jag?
I Examensbeviset står det vilken examen du har avlagt. För vissa arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker en tjänst, men det kan också vara ett lönekriterium. Därför kan det finnas ett värde i att ta ut din examen. Det är endast avslutade kurser som kan tas med i en examen, och du ansöker om ditt examensbevis via MyPage. Läs mer om examen här 

Jag har läst ett program på Högskolan Väst och vill studera vidare. Hur kan jag bygga på min utbildning?
Högskolan Väst erbjuder ett antal magisterutbildningar inom olika ämnesområden. Det finns även fristående kurser att söka på både grundnivå samt avancerad nivå för att komplettera din utbildning med. För fördjupad information och vägledning, kontakta Studie- och karriärvägledningen.

Jag vill forska inom mitt ämnesområde, finns det möjlighet att göra det på Högskolan Väst?
Högskolan Väst erbjuder forskarutbildningar inom några olika ämnen. Du kan läsa mer om forskarutbildningarna, vilka ämnen du kan forska i, samt hur du går tillväga här.

Jag har tidigare studerat vid Högskolan Väst, men inte fullföljt mina studier. Hur gör jag för att avsluta mina påbörjade studier?
Ta kontakt med studie- och karriärvägledningen för att få vägledning i ditt specifika fall.

Kontakt


Senast uppdaterad av Studie- och karriärvägledning