Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

ämneslärare löv ämneslärare löv

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - svenska, svenska som andraspråk och engelska, 270 hp

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att undervisa, är att kunna stödja och skapa engagemang hos alla elever. Programmet är inriktad mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 med svenska, svenska som andraspråk och engelska som ämneskombination.
Läs mer om programmet >>

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - svenska och samhällskunskap, 270 hp

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att undervisa, är att kunna stödja och skapa engagemang hos alla elever. Programmet är inriktad mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 med svenska och samhällskunskap som ämneskombination.
Läs mer om programmet >>

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 - svenska som andraspråk och engelska, 240 hp

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att undervisa, är att kunna stödja och skapa engagemang hos alla elever. Programmet är inriktad mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 med svenska som andraspråk och engelska som ämneskombination.
Läs mer om programmet >>

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - svenska, 330 hp

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att undervisa, är att kunna stödja och skapa engagemang hos alla elever. Väljer du denna utbildning är svenska ditt ingångsämne, sedan väljer du själv ytterligare ett ämne. Yrket förutsätter ett stort intresse för dina ämnen och en vilja att arbeta med unga människor och vuxna.
Läs mer om programmet >>

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - svenska som andraspråk, 330 hp

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att undervisa, är att kunna stödja och skapa engagemang hos alla elever. Väljer du denna utbildning är svenska som andraspråk ditt ingångsämne, sedan väljer du själv ytterligare ett ämne. Yrket förutsätter ett stort intresse för dina ämnen och en vilja att arbeta med unga människor och vuxna.
Läs mer om programmet >>

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - engelska, 330 hp

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att undervisa, är att kunna stödja och skapa engagemang hos alla elever. Väljer du denna utbildning är engelska ditt ingångsämne, sedan väljer du själv ytterligare ett ämne. Yrket förutsätter ett stort intresse för dina ämnen och en vilja att arbeta med unga människor och vuxna.
Läs mer om programmet >>

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - samhällskunskap, 330 hp

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att undervisa, är att kunna stödja och skapa engagemang hos alla elever. Väljer du denna utbildning är samhällskunskap är ditt ingångsämne, sedan väljer du själv ytterligare ett ämne. Yrket förutsätter ett stort intresse för dina ämnen och en vilja att arbeta med unga människor och vuxna.
Läs mer om programmet >>

Vill du veta mer om läraryrket?


Senast uppdaterad