Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att vi har ett normmedvetet perspektiv på våra vårdutbildningar beror på att forskning visar att olika patienter och vårdsökande bemöts på skilda sätt och att alla inte får tillgång till samma medicinska behandlingar. Denna ojämlikhet kan bland annat kopplas till olika begränsande normer kring ålder, kön, etnicitet, sexualitet, funktion och socioekonomi. För att ge våra studenter kunskap om detta togs ett beslut om att införa ett normkritiskt perspektiv på våra vårdutbildningar.

Från en kurs till KLC

Starten för den normkritiska satsning på Högskolan Väst innebar att alla lärare på institutionen under 2015, gick en 7,5 hp kurs i normmedvetet vårdande. Kursen genomfördes med arbetsintegrerat lärande vilket rent konkret innebar att lärarna under kursen arbetade med att införa normkritik i sina respektive kurser. Därefter genomfördes en systematisk genomgång av grundutbildningen till sjuksköterska och normkritiska lärandemål lades in i samtliga kurser. Detta var klart 2017. Idag har även utbildningen i socialpsykiatrisk vård ett normkritiskt innehåll.

Utifrån ändringen av det teoretiska innehållet var nästa steg att ändra vårt kliniska träningscentrum och göra om det till ett prekliniskt lärandecentrum (KLC). En projektgrupp med personer från institutionen och medarbetare på HV med övergripande ansvar för lokaler och resurser planerade för detta. Anslag från Vinnova för en normkritisk innovation söktes och projektet beviljades 2 miljoner.

Inledningsvis gjorden en pedagogisk inventering av de olika momenten på KLC. En kartläggning av normkritiska mål samt pedagogiska arbetssätt som berör eller examinerar dessa har utförts. Under november 2018 genomfördes en tvådagars utbildningsinsats för undervisande personal kring hur normer kunde iscensättas med hjälp av dramapedagogik.

KLC invigs

Den 28 februari 2019 invigdes KLC med avsikten att detta “mellanrum” mellan teori och praktik, skulle användas för studenters reflektioner över normer, sitt lärande och över hur teori och praktik hänger samman. På KLC finns normkritiska pedagogiska metoder och verktyg för att studenter skall kunna reflektera över egna normer. Verktygen utgörs av konst, design, texter samt drama och olika övningar.

Historiska nyhetsklipp

Senast uppdaterad