Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Societal Impact Hub West bildades formellt den 1 november 2022. Tanken bygger på tillvaratagande av högskolans styrkeområden och all den befintliga struktur för samverkan som finns vid Högskolan Väst för att öka nyttiggörandet, synliggöra samhällsutmaningar och påverka samhällsutvecklingen mot ökad hållbarhet. 

Societal Impact Hub West tar avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål, Västra Götalandsregionens Regionala utvecklingsstrategi (RUS) samt den forsknings- och innovationsproposition som lades fram hösten 2020.

Arenan är ett nav för all den samverkan som bedrivs inom högskolans utbildning och forskning, liksom inom ramen för befintliga centrumbildningar och strukturer vid högskolan eller med medägarskap av Högskolan Väst. Arenan är också en plattform för samverkan med politik och beslutsfattare på olika nivåer.

Vårt syfte finns i vårt namn

Varför skapades Societal Impact Hub West? Skälet kan du hitta genom att titta på vårt namn. 

Societal (Samhällelig)
Komplexa samhällsutmaningar är komplexa just för att de består av en stor mängd intressenter och perspektiv. Begreppet ”societal” syftar till att sätta fokus på arenans övergripande perspektiv, vilket är hela samhället.

Impact (Påverkan)
Syftet med Hubben är att bidra till att maximera högskolans avtryck i samhällsutvecklingen, genom att koppla samman komplexa utmaningar med forskning och utbildning, synliggöra effekter av akademins samhällsengagemang och inspirera till gemensamt engagemang.

Hub (Nav)
Hubben skall vara en naturlig och inspirerande mötesplats för hållbar samhällsutveckling. Genom mötet lär vi känna varandra och får fler perspektiv på våra tankar och idéer. På så sätt kan vi tillsammans förändra världen till det bättre.

West (Väst)
Vi befinner oss ju i den västra delen av Sverige, så det ordvalet faller sig naturligt.

Senast uppdaterad