Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Peter Olofsson-Sahl

Peter Olofsson-Sahl

Avdelningschef


Avdelningschef GIO

peter.olofsson-sahl@hv.se B216

Organisationstillhörighet

Anställd på Grants and Innovation Office.

Avdelningschef Grantsand Innovation Office (GIO)

Forskningsbakgrund från Lunds Universitet inom Medicinsk genetik med disputation 2003 och har sedan disputation arbetat inom mindre forskningsföretag och samarbetat med akademiska partners inom EU finansierade forskningsprojekt. Tidigare akademisk utbildning från Göteborgs Universitet (M.Sc. 1998) inom kemi och molekylärbiologi, Lunds Universitet inom medicinsk genetik (PhD 2003), Göteborgs Universiet (MBA 2006) inom Företags organisation och Högskolan Väst (2016) inom företagsekonomi. Utnämnd till docent i medicin vid Högskolan Väst 2020.