Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskola eller universitet 

Den vanligaste frågan handlar om vad den stora skillnaden är mellan universitet och högskola. Den stora skillnaden mellan universitet och högskolor är att ett universitet inte behöver ansöka om tillstånd för att utfärda forskarexamen men det behöver en högskola göra. Högskolor i Sverige behöver ansöka om tillstånd hos UKÄ innan de utfärdar flera examina.

Läs mer på UKÄ:s webbplats  

Särskild vägledning  

Vi erbjuder vägledning för dig med utländsk gymnasieexamen och/eller akademiska studier. Här får du träffa en studie- och karriärvägledare som arbetar med fokus på utländska meriter. Vägledning erbjuds på flera språk, engelska, svenska och arabiska. 

Vägledning för dig med utländska meriter

Bedömning av utländsk utbildning 

Om du har med dig utbildningsdokument från dina avslutade utbildningar utanför Sverige kan du skicka in dina dokument till Universitets- och högskolerådet (UHR). När dina dokument har validerats och översätts till det svenska utbildningsystemet får du ett UHR-utlåtande. UHR:s utlåtande visar vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. På utlåtandet från din gymnasieutbildning kan det även stå om du har särskild behörighet i vissa ämnen beroende på vilken inriktning du har läst på gymnasiet.  
 
OBS: dokument utöver de nordiska språken, tyska, spanska, engelska och franska behöver översättas hos en auktoriserad translator innan du skickar in underlaget till UHR.  

Läs mer på UHR:s webbplats:
Innan du ansöker

Ansök om bedömning av din utländska utbildning

Bedömning av utländsk utbildning

Antagning 

antagning.se kan du skapa ett konto för att göra din webbansökan till högskoleutbildningar i Sverige. Det är viktigt att du vet när antagningsperioden är igång under terminen för att ansöka i tid då vissa program är ej öppna för sen anmälan. Kolla även om du behöver ladda upp dina studieintyg då allting inte hämtas automatiskt.  

Läs mer på antagning.se:
Viktiga datum

Högskoleprovet  

I Sverige har du möjlighet att göra ett frivilligt prov som mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för alla högskolestudier. Högskolan Väst arrangerar provet två gånger om året. Provet fokuserar på tre ämnen, svenska, engelska och matematik. Ifall du övar i tid och tränar på gamla högskoleprov har du en god chans att få bra resultat som ger dig ett meritvärde där du kan konkurrera med andra i urvalet. För att kunna göra högskoleprovet betalar du en anmälningsavgift.

Till studera.nu: Lite fakta om högskoleprovet

Urval

Det finns alltid behöriga sökande till ett program men det finns inte alltid en plats för alla i utbildningen och då behöver Högskolan Väst göra ett urval.  Urvalet är uppdelat i tre delar. Minst 1/3 av platserna går till sökande med betyg (betygsurval) och minst 1/3 till sökande som gjort högskoleprovet (provurval). Utöver det får högst 1/3 av platserna tillsättas utifrån de förutsättningar eller urvalsgrunder som varje universitet eller högskola beslutat om, till exempel särskilt urval. 

Läs mer om urval och platsfördelning

CSN 

Du som har uppehållstillstånd har rätt till att få studiemedel när du ska studera på högskolenivå. Det finns olika studiestöd beroende på hur många veckor du studerar och studietakt. Det finns studiebidrag och studielån som du kan ansöka om att få, men studielånet och räntan på lånet  kommer du behöva betala tillbaka tidigast 6 månader efter avslutade studier. Räntan fastställs av regeringen varje år. För att få CSN utbetald under alla veckor finns det krav och villkor som behöver uppfyllas, till exempel du måste ha samlat ett visst antal högskolepoäng för att fortsätta få studiemedel nästa termin.  

Till CSN:s webbplats:
Bidrag och lån från CSN

Ränta på studielån

Studiemedel för studier i Sverige

Internationella kurser/program

Grundnivå

På Högskolan Väst har vi kurser och program som kan passa dig med utländsk utbildning eftersom de inte kräver att man kompletterar med svenska 3.  Däremot behöver du ha läst engelska 6 för att bli behörig och beroende på vad det finns för andra särskilda behörighetskrav. 

Avancerad nivå

Vi erbjuder utbildningar på master- och magisternivå för dig som har en avslutad utländsk akademisk utbildning. Du har möjlighet att bygga på din utbildning till en högre nivå istället för att studera grundnivå på nytt. Dock krävs det att du uppfyller behörighetskravet inom ämnesområdet och i vissa fall särskild behörighet innan du kan bli behörig till ett program på avancerad nivå.

Hitta utbildning

 

Senast uppdaterad