Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Behörighetskraven är olika beroende på om utbildningen ges på grundnivå eller avancerad nivå. Behörighetskraven framgår av presentationen för respektive utbildning. Generell information om behörighetskrav finns på studera.nu

OMRÅDESBEHÖRIGHETER FÖR MERITVÄRDERING

Till utbildningar på grundnivå anges särskilda behörigheten i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av områdeskurser samt behörighetskurser. De faktiska förkunskapskraven som gäller framgår på respektive utbildningspresentation här på hv.se. 

För samtliga utbildningar på grundnivå, som vänder sig till nybörjare, gäller att meritpoäng kan ges för fördjupning (nivå över de faktiska behörighetsskraven) i matematik, engelska samt moderna språk. Varje områdesbehörighet har en uppsättning områdeskurser som kan ge meritpoäng. Detta beroende av vilken kursplan du har läst efter på gymnasiet. Lägst betyget Godkänd fordras, och du kan få maximalt 2,5 poäng i tillägg. 
Läs mer om områdesbehörigheter 

BASÅRSMERITER - TEKNISKT BASÅR 

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng. Av tabellen (Pdf: Tabell basårsmeriter) längst ner på sidan framgår vad studierna i ämnet motsvarar för kurs respektive komvux-etapp.

Bedömningshandboken

Antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå sker i enlighet med de nationella överenskommelser kring antagning som finns redovisade i Bedömningshandboken för antagning.
Här hittar du Bedömningshandboken för svenska meriter.
Här hittar du Bedömningshandboken för utländska gymnasiemeriter. 

ANTAGEN med villkor

Antagen med villkor kan du bli om du har pågående högskolestudier som är behörighetsgivande, men som inte är avslutade när du skickar in din anmälan. Du ser i ditt antagningsbesked ifall du blivit antagen med villkor. 

Du som har blivit antagen med villkor och har fått meddelande om att du ska styrka din behörighet fyller i formuläret nedan och bifogar de meriter du önskar åberopa. Det kan exempelvis vara ett resultatintyg ur Ladok. Villkoret måste vara uppfyllt vid program- eller kursstart för att du ska kunna registrera dig och påbörja utbildningen.

Observera att om du inte bifogat någon dokumentation för att styrka din behörighet så kommer ditt ärende inte att behandlas. Ingen återkoppling kommer  då att ske.

Mer information


Senast uppdaterad av Anita Eriksson