Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Behörighetskraven är olika beroende på om utbildningen ges på grundnivå eller avancerad nivå. Behörighetskraven framgår av presentationen för respektive utbildning. Generell information om behörighetskrav finns på studera.nu

Goda kunskaper i svenska och engelska

Goda kunskaper i svenska och engelska och även matematik är viktiga för att du ska lyckas med dina högskolestudier. Saknar du formell behörighet kan det vara bra att kontakta Studie- och karriärvägledarna för diskussion om studieval.

Grundläggande behörighet genom vissa kurser och arbete

Högskolor och universitet tillämpar ett gemensamt synsätt för bedömning av den grundläggande behörigheten. Det betyder att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du har betyget lägst Godkänt alternativt E i gymnasiekurserna:

  • Svenska/Svenska som andra språk A och B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3
  • Engelska A eller Engelska 5 och 6
  • Matematik A eller Matematik 1a, 1b eller 1c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
  • samt har arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att du normalt skulle ha lämnat gymnasiet

Reell kompetens

Du kan ha mycket kunskap, så kallad reell kompetens, som helt eller delvis kan meritera dig för utbildningar trots att du inte har formella meriter från gymnasieskola eller Komvux.

Ansöker du om att bli bedömd utifrån din reella kompetens, så görs en samlad bedömning av dina kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, från längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet. Syftet är att bedöma om din samlade kompetens ger dig möjligheter att klara av den utbildning du söker.

Så ansöker du om reell kompetens

• Anmäl dig till utbildningarna på antagning.se 
• Fyll i blanketten "Ansökan om prövning av reell kompetens/ att undantag görs" som du hittar på antagning.se.
• Berätta också kort och skriftligen om dina erfarenheter och relatera detta till den utbildning du avser att söka.
• Ladda upp blanketten tillsammans med brevet och övriga handlingar (tjänstgöringsintyg, betyg, intyg mm) du vill åberopa på antagning.se.

Hur du laddar upp dokument kan du läsa om här.

Ansökan ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista kompletteringsdag i aktuell antagningsomgång.

Förhandsbesked om din behörighet 
Högskolan kan göra en bedömning för att se om du uppfyller behörighetskraven till en viss utbildning vid sidan av en antagningsomgång.

UNDANTAG (DISPENS)

Undantag innebär att en sökande som utan att uppfylla behörighetskraven bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen, befrias från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt antagningstillfälle. Vill du ansöka om undantag bör detta motiveras i en särskild skrivelse som ska bifogas din ansökan. Undantag beviljas dock väldigt sällan.

basårsmeriter - tekniskt basår 

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng. Av tabellen (Pdf: Tabell basårsmeriter) längst ner på sidan framgår vad studierna i ämnet motsvarar för kurs respektive komvux-etapp.

OMRÅDESBEHÖRIGHETER FÖR MERITVÄRDERING

Till utbildningar på grundnivå anges särskilda behörigheten i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av områdeskurser samt behörighetskurser. De faktiska förkunskapskraven som gäller framgår på respektive utbildningspresentation här på hv.se. 

För samtliga utbildningar på grundnivå, som vänder sig till nybörjare, gäller att meritpoäng kan ges för fördjupning (nivå över de faktiska behörighetsskraven) i matematik, engelska samt moderna språk. Varje områdesbehörighet har en uppsättning områdeskurser som kan ge meritpoäng. Detta beroende av vilken kursplan du har läst efter på gymnasiet. Lägst betyget Godkänd fordras, och du kan få maximalt 2,5 poäng i tillägg. 
Läs mer om områdesbehörigheter 

ANTAGEN med villkor

Antagen med villkor kan du bli om du har pågående högskolestudier som är behörighetsgivande, men som inte är avslutade när du skickar in din anmälan. Du ser i ditt antagningsbesked ifall du blivit antagen med villkor. 

Du som har blivit antagen med villkor och har fått meddelande om att du ska styrka din behörighet fyller i formuläret nedan och bifogar de meriter du önskar åberopa. Det kan exempelvis vara ett resultatintyg ur Ladok. Villkoret måste vara uppfyllt vid program- eller kursstart för att du ska kunna registrera dig och påbörja utbildningen.

Observera att om du inte bifogat någon dokumentation för att styrka din behörighet så kommer ditt ärende inte att behandlas. Ingen återkoppling kommer  då att ske.

Mer information


Senast uppdaterad av ServiceCenter