Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Behörighetskraven är olika beroende på om utbildningen ges på grundnivå eller avancerad nivå. Behörighetskraven framgår av presentationen för respektive utbildning.

Generell information om behörighetskrav finns på studera.nu

OMRÅDESBEHÖRIGHETER FÖR MERITVÄRDERING

Till utbildningar på grundnivå anges särskilda behörigheten i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av områdeskurser samt behörighetskurser. De faktiska förkunskapskraven som gäller framgår på respektive utbildningspresentation här på hv.se.

Varje områdesbehörighet har en uppsättning områdeskurser som kan ge meritpoäng. Detta beroende av vilken kursplan du har läst efter på gymnasiet. Lägst betyget Godkänd fordras, och du kan få maximalt 2,5 poäng i tillägg. 

För samtliga utbildningar på grundnivå, som vänder sig till nybörjare, gäller att meritpoäng kan ges för fördjupning (nivå över de faktiska behörighetskraven) i matematik, engelska samt moderna språk.

Läs mer om vad som gäller för dig på antagning.se
Läs mer om områdesbehörigheter 

BASÅRSMERITER - TEKNISKT BASÅR 

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng. Av tabellen (Pdf: Tabell basårsmeriter) längst ner på sidan framgår vad studierna i ämnet motsvarar för kurs respektive komvux-etapp.

Bedömningshandboken

Antagning till utbildning på grund- och avancerad nivå sker enligt de nationella överenskommelser som finns redovisade i Bedömningshandboken för antagning.
Här hittar du Bedömningshandboken för svenska meriter.
Här hittar du Bedömningshandboken för utländska gymnasiemeriter. 

Förhandsbesked om din behörighet  

Om du är osäker på ifall du uppfyller behörigheten till en utbildning och funderar på om du behöver läsa in något för att bli behörig, så kan högskolan göra ett så kallat förhandsbesked. För att kunna få ett förhandsbesked så måste du ansöka om detta i god tid före du tänkt söka utbildningen. Vi ger enbart förhandsbesked om det finns tid att läsa in kurser ifall någon behörighet skulle saknas. Vi ger dock inga förhandsbesked vid ansökan om bedömning av reell kompetens.

Kontakta oss för mer information. servicecenter@hv.se

Undantag

Undantag innebär att en sökande som utan att uppfylla behörighetskraven bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen, befrias från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt antagningstillfälle. Vill du ansöka om undantag bör detta motiveras i en särskild skrivelse som ska bifogas din ansökan. Undantag beviljas dock väldigt sällan.

ANTAGEN med villkor

Antagen med villkor kan du bli om du har pågående högskolestudier som är behörighetsgivande, men som inte är avslutade när du skickar in din anmälan. Du ser i ditt antagningsbesked ifall du blivit antagen med villkor. 

Du som har blivit antagen med villkor och har fått meddelande om att du ska styrka din behörighet fyller i formuläret nedan och bifogar de meriter du önskar åberopa. Det kan exempelvis vara ett resultatintyg ur Ladok. Villkoret måste vara uppfyllt vid program- eller kursstart för att du ska kunna registrera dig och påbörja utbildningen. Det betyder att du måste ha fått godkänt resultat på behörighetsgivande utbildning.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen