Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Krav och regler för examen

Regeringen beslutar vilka examina som får utfärdas vid olika universitet och högskolor. Detta finns reglerat i högskoleförordningen, länk till riksdagen.se.

Varje universitet och högskola får sedan besluta om lokala föreskrifter, till exempel om vilka huvudområden som ska finnas och vad respektive examen ska kallas. Det betyder att kraven för examina kan skilja sig åt mellan olika universitet och högskolor, men det finns alltid en gemensam kärna av regler som gäller för alla.

Examenskrav

Varje examen har ett antal krav som du måste ha uppnått med det du har studerat. Kraven för olika examen och examensbeskrivningar samt de huvudområden som finns vid Högskolan Väst hittar du på den här sidan.

Lokal examensordning vid Högskolan Väst

Den lokala examensordningen hänvisar dels till nationella regler men lyfter även fram de lokala examensregler som gäller vid just Högskolan Väst.

Lokal examensordning Högskolan Väst 20240304.pdf


Examensbeskrivningar vid Högskolan Väst

En examensbeskrivning beskriver vad du behöver ha läst för att få ut en viss examen. Om du söker en examensbeskrivning som är fastställd längre tillbaka i tiden är du välkommen att kontakta oss på examen@hv.se

Till kandidat-, magister- samt masterexamen kan kopplas något av förleden ekonomie, filosofie eller teknologie beroende på huvudområde. Det kan även finnas ett efterled som talar om vilken inriktning eller benämning en examen har. Vilka huvudområden som har vilket förled och även efterled finns i separat huvudområdeslista se längre ner på sidan.  

Licentiatexamen och doktorsexamen kan kopplas till något av förleden filosofie eller teknologie beroende på forskarstudiernas huvudämne. 

Senast uppdaterad