Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

test test

Forskningen vid Högskolan Väst har en stark samverkansprofil med arbetsintegrerat lärande, AIL, som gemensam nämnare. Forskningen är i hög grad tillämpningsbar och är till mer än hälften finansierad av externa medel med KK-stiftelsen och Västra Götalandsregionen som de största givarna.

forskningsmiljöer


Forskningskalender


Planeringsseminarium - Ingemar Johansson

Slutseminarium - Emile Glorieux

Licentiatseminarium - Anders Johansson

Mer information


Större finansiärer


KK-stiftelsen står för 30 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

Västra Götalandsregionen står för 24 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

Olika fonder från EU står för närmare 13 procent av den externfinansierade forskningen, med Regionala fonden som den största.

Vinnova står för närmare 13 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

Vetenskapsrådet står för 4 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

kontakt