Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild.jpg Bild.jpg

Primus

Med start 2018 har högskolan etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus knyter samman forskningen inom miljön Produktionsteknik Väst med delar av miljön Lärande i och för det nya arbetslivet (Industriell arbetsintegrerat lärande). Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.

Samverkansprofil

Forskningen vid Högskolan Väst har en stark samverkansprofil med arbetsintegrerat lärande, AIL, som gemensam nämnare. Det bedrivs också en unik forskarutbildning just inom arbetsintegrerat lärande. Forskningen är i hög grad tillämpningsbar och är till mer än hälften finansierad av externa medel med KK-stiftelsen och Västra Götalandsregionen som de största givarna. 

forskningsmiljöer


Forskningskalender


Amir Haj-Bolouri spikar sin avhandling

Bokrelease: Emma Sorbring & Philip Hwang

Fika med forskare: Kan idrott hjälpa integration?

Mer information


Större finansiärer


KK-stiftelsen står för 28 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

Olika fonder från EU står för 23 procent av den externfinansierade forskningen, med Regionala fonden som den största.

Västra Götalandsregionen står för 18 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

Vinnova står för närmare 14 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

Vetenskapsrådet står för 5 procent av högskolans externa forskningsfinansiering.

kontakt: Forskningskommunikatör samt Studierektor