Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hur vi ser på samverkan

Samverkan är en integrerad dimension i Högskolan Västs utbildning och forskning. Själva idén om arbetsintegrerat lärande bygger på att högskolans utbildning och forskning bedrivs i samverkan och med grundidén om en kunskapsutveckling som bedrivs tillsammans med andra. Den goda spiralen uppstår där högskolan samverkar med externa parter runt gemensamma problem, och där parterna gemensamt strävar efter att få fram "handlingsbara" resultat. Genom AIL blir högskolan en särskilt användbar, värdefull och positiv kraft i problemlösningen och samhällsförändringen, inte minst i den region där Högskolan Väst finns.

Som vi ser det finns avancerad kunskap (som kännetecknas av komplexa frågor och lösningar) överallt i samhället, inte minst beroende på att allt fler av medborgarna har genomgått högre utbildning. Högskolesektorns så kallade kunskapsmonopol är för länge sedan brutet (om det någonsin har funnits). Processerna är dubbelriktade och avancerad kunskap strömmar åt båda hållen, vilket ökar relevansen av samarbetet för alla inblandade parter.

Högskolan kan bidra med ett akademiskt angreppssätt och AIL-tänkande där dialog i samverkan effektivt skapar lösningar på komplexa problem. Det innebär att kunskapen genomgående processats genom användande av metoder som tydligt formulerade frågeställningar utifrån aktuell forskning, öppenhet för kritik, föredrag och publikationer och så vidare. Det kan gälla konkreta processlösningar för verkstadsindustrin såväl som mer omfattande samhällsutmaningar för kommuner och regioner, inom områden som exempelvis regional utveckling, integration eller folkhälsa.

Förutom bevarande och utveckling av avancerade kunskaper samt studenter som är väl förberedda för ett långt yrkesliv, ska högskolesektorn göra studenterna till aktiva medborgare i demokratiska samhällen samt åstadkomma personlig mognad. Samverkan med omgivande samhälle och AIL ger studenter vid Högskolan Väst möjlighet att utveckla dessa färdigheter genom konkret handling i ständigt nya sammanhang.

Senast uppdaterad