Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samverkan är en integrerad dimension i Högskolan Västs utbildning och forskning. Själva idén om arbetsintegrerat lärande bygger på att högskolans utbildning och forskning bedrivs i samverkan och med grundidén om en kunskapsutveckling som bedrivs tillsammans med andra.

Den goda spiralen uppstår där högskolan samverkar med externa parter runt gemensamma problem, och där parterna gemensamt strävar efter att få fram "handlingsbara" resultat. Genom AIL blir högskolan en särskilt användbar, värdefull och positiv kraft i problemlösningen och samhällsförändringen, inte minst i den region där vi finns.

Kunskap finns överallt

Avancerad kunskap är kunskap som kännetecknas av komplexa frågor och lösningar. Vi anser att sådan kunskap skapas överallt i samhället, inte minst med tanke på att en allt större andel av befolkningen har genomgått högre utbildning. Högskolesektorns så kallade kunskapsmonopol är med andra ord för länge sedan brutet, om det någonsin har funnits.

Med komplexa processer och uppgifter, akademiskt utbildade medarbete och högkvalificerat yrkeskunnande hos de flesta samhällsaktörer, leder samverkan inte bara till ett ökat nyttiggörande eller organisatorisk utveckling, utan möjliggör också väsentliga kunskapsbidrag till högskolans utbildning och forskning.  

Processerna är alltså dubbelriktade och avancerad kunskap strömmar åt båda hållen, vilket ökar relevansen av samverkan mellan akademi och omvärld för alla inblandade parter.

Samverkan ger fördelar för student, akademi och omvärld

Högskolan kan bidra med ett akademiskt angreppssätt där dialog i samverkan effektivt skapar lösningar på komplexa problem. Det kan gälla konkreta lösningar för verkstadsindustrin såväl som mer omfattande samhällsutmaningar för kommuner och regioner inom områden som exempelvis regional utveckling, integration eller folkhälsa.

Förutom bevarande och utveckling av avancerade kunskaper samt studenter som är väl förberedda för ett långt yrkesliv, ska högskolesektorn göra studenterna till aktiva medborgare i demokratiska samhällen samt åstadkomma personlig mognad.

Samverkan med omgivande samhälle och AIL ger studenter vid Högskolan Väst möjlighet att utveckla dessa färdigheter genom konkret handling i ständigt nya sammanhang.

Senast uppdaterad