Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Innehåll på denna sida

Innan du börjar skriva

 • Målgrupp. Skriv till din målgrupp. Tänk dig en person från målgruppen.

 • Ha ett tydligt syfte med sidan. Är det något läsaren ska göra efter att ha läst din information? Anmäla sig, fylla i ett formulär, kontakta någon, få vägledning i vardagen, rutin, steg-för-steg-instruktion etc.
  Exempel på webbsida: www.hv.se/om-oss/kontakta-och-besoka

 • Samordna. Vilka andra ställen på högskolans webb kan beröras av din information? Finns det andra webbsidor som behöver ändras eller samordnas med dina sidor?

 • Upplägg och struktur. Hur mycket innehåll ska du ha med och i vilken ordning ska det komma? Börja brett på översiktliga sidor och smalna av/bli mer konkret på underliggande sidor. Skapa inte för många undernivåer. Använd helst inte mer än fyra nivåer i menyer.

  Exempel: www.hv.se/om-oss (en undernivå)
  Exempel: www.hv.se/om-oss/kontakta-och-besoka/hitta-till-hogskolan-vast (tre undernivåer)

När du skriver

Allmänna råd

 • Försök skriva enkelt och konkret. Undvik krångliga termer. Kontrollera fakta och stavning.

 • Gör din sida överskådlig. Arbeta med rubrik, ingress och mellanrubriker och indelningar i stycken. Undvik att skapa sidor med korta textstycken som bara länkar vidare till andra sidor. 

  Exempel: på sida www.hv.se/utbildning/soka-till-hogskolan-vast

 • Börja alltid med det viktigaste genom ingressen. Den ska locka vidare till läsning. Cirka 200 tecken inklusive blanksteg. Ingressen finns i eget fält i webbverktyget.
  Exempel på sida: www.hv.se/forskning/forskarutbildning

 • Högskolans webb är responsiv och anpassad efter mobilt användande. Kontrollera därför hur sidan ser ut i såväl mobil som i dator.

Tillgänglighet på webben

Alla våra besökare ska kunna använda vår webb, oavsett funktionshinder och oavsett vilka plattformar man använder (mobil, dator, läsplatta). Detta kallas för webbtillgänglighet och är också ett krav som vi ska uppfylla som myndighet. Här är en kort checklista kring tillgänglighet:

 • Alla sidor ska ha en översta rubrik 1 (h1). Den skapas automatiskt när du skapar en ny webbsida.
 • Därefter kan du bygga på med rubriker på nivå 2 och 3 (h2 och h3)
 • Rubriker ska komma i rätt ordning. Dvs. du får inte hoppa över en rubriknivå, till exempel gå från rubriknivå 1 till rubriknivå 3. 
 • Bilder ska ha en alternativtext (Alttext) som beskriver vad bilden föreställer. Läs mer under Bilder.
 • Använd inte bilder för att visa text (dvs. texten ska inte vara en bild, utan "riktig" text som till exempel kan markeras/kopieras etc.)
 • Återge innehåll som inte är text på alternativa sätt. Användare som är beroende av till exempel skärmläsare behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text. Det gäller till exempel bilder, animationer, ljudsignaler och video.

Skapa sida i publiceringsverktyget Optimizely (tidigare Episerver)

 • När du skapar en ny sida som ska publiceras på den externa webben (det vill säga www.hv.se) ska mallen "Standardsida" normalt sett användas. Diskutera med en huvudwebbredaktör på kommunikationsavdelningen om du har andra behov.

 • Ska du publicera en sida på interna webben (www.hv.se/medarbetare) ska mallen "Standardsida för Portal" användas.

 • Sidans namn: Tänk på att ha ett unikt namn på sidan som sammanfattar sidans ämne eller innehåll. 
  Exempel på namnsättning av sidor: "Ta hjälp av studentmedarbetare", "Skrivregler för webbredaktörer".
  Undvik generella namn som "Kontakt", "Rapport", "Forskning".

 • Ange ditt namn eller din avdelnings namn i Fältet Redaktör. Behöver du hjälp/stöd med detta, kontakta webmaster@hv.se

Bilder

 • Använd endast foton/bilder när de är relevanta till texten och tillför något mervärde för besökaren. Tänk på upphovsrätten.
  Exempel: www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/vfu/vfu-for-lararutbildning/vad-ar-vfu

 • Ta gärna hjälp av en huvudwebbredaktör om du har frågor kring bilder och publicering av filmer.

 • När du vill lägga upp en ny bild: 
  1. Döp bildens filnamn till något som beskriver bilden. T ex "Ulla-Andersson.jpg", "Studenter-på-campus.jpg", "illustration-av-vfu-begreppet.png".
 •  Fyll i fältet "Beskriv vad bilden föreställer (Alt text)". Detta är viktigt för att ett talsyntesprogram då kan läsa upp vad bilden föreställer för synskadade personer.
  Fyll i fältet "Namn på ansvarig person" Till exempel med ditt namn eller avdelningens namn. 
  OBS. Du behöver inte fylla i fältet "Titel".
  Verktyget Episerver och redigering av bilder.

  5. Tryck på knappen Publicera.

  6. Dra in bilden från mediearkivet in till den sida och plats där du vill ha bilden.

Länkar

Dokument

 • Var sparsam att lägga upp dokument överhuvudtaget. Det finns flera skäl till detta. Läs mer under Så hanterar du dokument på webben.

 • Dokument ska vara i formatet Pdf, om inte speciella behov finns av andra format (t ex Word, Excel).

 • Länkar till dokument ska öppnas i nytt fönster. Förtydliga för läsaren genom att skriva "Öppnas i nytt fönster".

  Exempel: Läs mer i vår årsredovisning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Dokument - tillgänglighet

Gör ditt dokument tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.
Två enkla grundregler: Se till att du använder rubriker/headings. Se till att bilder har en Alt-text.

Om du ska skapa ett nytt dokument

I Word finns en funktion som kollar om ditt dokument är tillgängligt. 
Du hittar den under File - Inspect document - Check for Issues - Check Accessibility.
Du kan även hitta (beroende på version av Word) under Review - Check Accessibility.

Accessibility checker function in Word

Dokument som ligger ute på webben och är i pdf-format

Kolla om ditt dokument är tillgängligt, genom att gå in på webbtjänsten Pdf-kollen. Beroende på hur ditt originaldokument ser ut, kan du göra dokumentet tillgängligt i Word, eller i Adobe Acrobat för redigering direkt i pdf.

Kontaktuppgifter och mer information

Efter publicering: Underhåll dina sidor

 • Skapa en rutin för att regelbundet kontrollera sidor.
  Är informationen korrekt och uppdaterad?
  Stämmer eventuella kontaktuppgifter till personer?
  Fungerar länkarna? 
  Behöver sidan utvecklas/kompletteras med mer information?

 • Även om vissa sidor inte behöver uppdateras är det bra att spara om så att sidan syns med ett aktuellt datum. Det blir också ett kvitto på att sidan har kontrollerats.
Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen