Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.Så skaffar du Västkortet:

Västkortet är personligt och du kan endast få Västkortet om du är anställd eller registrerad på en kurs eller ett program vid Högskolan Väst i Trollhättan. Du kan hämta det i vårt Servicecenter efter det att du registrerat dig på din utbildning och skapat ett studentkonto. Medtag legitimation. När du avslutat dina studier eller anställning lämnar du tillbaka kortet i Servicecenter. Pluggar du en distansutbildning hos oss, behöver du inte hämta ut Västkortet. 

Skapa ett studentkonto? Gå till https://mittkonto.hv.se Välj "Skapa konto" och följ instruktionerna.

Glömt din pin-kod? Gå till https://mittkonto.hv.se  Under fliken "Redigera info" i Mitt Konto kan du också lägga in en ny eller byta din PIN-kod till Västkortet.

Komma in på campus

Västkortet fungerar som passerkort när ytterdörrarna är låsta och då kommer du in på campus genom att dra kortet i magnetläsarna vid ytterdörrarna tillsammans med din PIN-kod. Du måste lämna campus senast 23:00. På morgonen kan du komma in i högskolan som tidigast vid 06:00 om du är personal och 07:00 om du är student.

Låsa upp rum

För att kunna låsa upp grupprum/kontor och andra lokaler måste du först aktivera kortet. En aktivering gäller i 12 timmar. Stationer med kortläsare finns runt om i byggnaden.

Aktivera Västkortet

För att aktiviera ditt kort håller du upp kortet framför en kortläsare, slår din 4-siffriga PIN kod och håller sedan upp kortet igen tills en grön gubbe lyser.
Först då blir kortet aktiverat i 12 timmar.

Kortläsare

För att ställa en dörr i upplåst läge

För att ställa en dörr i upplåst läge, måste du hålla Västkortet stilla mot läsaren. Ett grönt ljus blinkar 1 gång. Tag bort kortet. OBS! Vänta max 3 sekunder.

Håll kortet stilla mot läsaren igen. Ett grönt ljus blinkar nu 4 gånger.
Dörren står nu i upplåst läge.

För att låsa en upplåst dörr

För att låsa en uppställd dörr måste du håll kortet stilla mot läsaren. Ett gult ljus blinkar 1 gång. Tag bort kortet. OBS! Vänta max 3 sekunder

Håll kortet stilla mot läsaren igen. Ett grönt ljus blinkar nu 4 gånger.
Dörren står nu i låst läge.

Regler Västkortet:

Du är skyldig att känna till de regler som gäller för Västkortet under hela den tid du innehar kortet.

Kortet är en värdehandling, med flera funktioner på Högskolan Väst.
Kortet är personligt och får inte lämnas ut.
Kort och PIN-kod får inte förvaras tillsammans.
Släpp aldrig in någon obehörig i lokalerna med hjälp av ditt kort.
Vid förlust av kort måste du omedelbart anmäla förlust av kort till Servicecenter, eller ringa växeln 0520-22 30 00.
Om du vill ersätta ett förlorat Västkort tas en avgift på 50kr. 
Vid regelbrott eller missbruk kan högskolan kräva att kortet lämnas tillbaks.
För lån i biblioteket gäller särskilda regler.
Vid avslutade studier så måste kortet lämnas tillbaks till receptionen.

Om du har några frågor angående Västkortet så är du varmt välkommen att kontakta oss i Servicecenter.

Beställa nyckeltagg till PTC?

Avdelningschefer på PTC kan beställa nyckeltagg till personal och studenter.

När ett ärende inkommit och tagg skapats så skickas ett meddelande till beställaren samt personen som ska använda taggen. Ärendet stängs därefter. Tagg finns i Servicecenter på campus för avhämtning mot uppvisande av ID-handling, mottagarblankett ska signeras och kopia ges till besökaren. Signerad blankett lagras i pärm hos Campus Support.

Den som beställer en nyckeltagg ska meddela förändringar i access om personen t.ex. slutar i förtid. Förändringar meddelas Servicecenter som ett vanligt ärende. Nyckeltaggen ska återlämnas till Servicecenter när personen inte längre ska ha tillgång till lokalerna. Borttappad nyckeltagg ska anmälas till Servicecenter.

Ledtid för att få behörighet är 5 arbetsdagar.

Servicecenter

Servicecenter Samordnad service för hela högskolan. Servicecenter finns i entréplan i hus G och erbjuder service och stöd till studenter, besökare och medarbetare vid Högskolan Väst.
servicecenter@hv.se Huvudentré
Senast uppdaterad