Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Västkortets funktioner:

 • Passerkort
 • Kopierings- och utskriftskort
 • Lånekort
 • Lån/hyra av teknisk utrustning

Så skaffar du Västkortet:

Du kan endast få Västkortet om du är registrerad på en kurs eller ett program vid Högskolan Väst. Du måste också ha skapat ett Högskolan Väst-konto.

Om du inte redan har skapat ett Högskolan Väst-konto, gör så här:

Under fliken "Redigera info" i Mitt Konto kan du också lägga in en ny eller byta din PIN-kod till Västkortet.

Västkortet hämtas ut i Servicenter, medtag legitimation. När du avslutat dina studier lämnar du tillbaka kortet i Servicecenter.

Regler Västkortet

Du är skyldig att känna till de regler som gäller för Västkortet under hela den tid du innehar kortet.

 • Kortet är en värdehandling, med flera funktioner på Högskolan Väst.
 • Kortet är personligt och får inte lämnas ut.
 • Kort och PIN-kod får inte förvaras tillsammans.
 • Släpp aldrig in någon obehörig i lokalerna med hjälp av ditt kort.
 • Vid förlust av kort måste du omedelbart anmäla förlust av kort till Servicecenter, eller ringa växeln 0520-22 30 00.
 • Om du vill ersätta ett förlorat Västkort tas en avgift på 50kr. 
 • Vid regelbrott eller missbruk kan högskolan kräva att kortet lämnas tillbaks.
 • För lån i biblioteket gäller särskilda regler.
 • Vid avslutade studier så måste kortet lämnas tillbaks till receptionen.

KOMMA IN PÅ CAMPUS

Västkortet fungerar som passerkort när ytterdörrarna är låsta och då kommer du in på campus genom att dra kortet i magnetläsarna vid ytterdörrarna tillsammans med din PIN-kod. Du måste lämna campus senast 23:00. På morgonen kan du komma in i högskolan som tidigast vid 06:00 om du är personal och 07:00 om du är student.

LÅSA UPP RUM

För att kunna låsa upp grupprum/kontor och andra lokaler som studenter/personal har tillgång till måste du först aktivera kortet. En aktivering gäller i 12 timmar, så vi rekommenderar att du aktiverar ditt kort varje dag när du kommer till campus. Stationer med kortläsare finns runt om i byggnaden.

Om du har några frågor angående Västkortet så är du varmt välkommen att kontakta oss i Servicecenter.

Senast uppdaterad av ServiceCenter