Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Högskolan Väst finns ca 500 studentdatorer. Exakt vilka programvaror som finns installerade kan du se genom att gå in i vår Programvarudatabas

 

OBS! Det är inte tillåtet att ha mat och dryck vid datorerna. Det är förbjudet att installera programvaror.

Allmänna datorsalar

Ansvarig: IT-avdelningen
B210, 21st
B218, 21st
B219, 21st
D128, 21st
H209, 21st
H129, (MAC),13 st
I102, 14st
J114, 21st
J115, 21st
J117, 14st
J202, 21st
G118, (MAC), 21 st

Studielandskap/Grupprum


Ansvarig: IT-avdelningen
D204, 20 st
H233, 15 st
H341, 6 st
H436, 15 st
J337, 6 st
J437, 15 st

Bibliotek
E205 (plan 2), 30 st
E302 (plan 3), 50 st

Grupprum
Vissa grupprum har två datorer
D232 
D234 
D239 
D242
F403
H230
H309
H338a
H433a
H534
I237
I238
I239
I241
I336
I337
I338
I339
I340
I435
I436
I437
I438

Specifika datorsalar

Specifika institutionsdatasalar är utrustade för utbildningar med särskilda behov. Dessa salar är reserverade till institutionens studenter och administreras och supporteras av institutionens personal.

Programvaruinnehållet i dessa salar styrs av institutionspersonalen.

Ansvarig: Institutionen för Ekonomi och IT
B112 Nätverkslabb (Cisco), 18 st
B113 Nätverkslabb (Cisco), 6 st
B114 Nätverkslabb (Cisco), 18 st
B118 Nätverkslabb (Cisco), 18 st
B130 Nätverkslabb (Cisco), 9 st
B125 Nätverkslabb (Cisco), 19 st
J232 3D animation, 15 st

Ansvarig: Institutionen för Ingengörsvetenskap
D220 Reglerlab Teori, 4 st
D222 Reglerlab Fysik, 8 st
D225 Elektroniklab, 8 st
D226 Elkraftlab, 8 st

Senast uppdaterad av Annette Andersson