Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vilka programvaror finns på datorerna?

På Högskolan Väst finns ca 500 studentdatorer. Exakt vilka programvaror som finns installerade kan du se genom att gå in i vår Programvarudatabas

OBS! Mat och dryck inte tillåtet

Det är inte tillåtet att ha mat och dryck vid datorerna. Det är förbjudet att installera programvaror.

Allmänna datorsalar

Ansvarig: IT-avdelningen
B210, 26st
B218, 21st
B219, 21st
D128, 21st
H209, 21st 
I102, 14st
J114, 21st
J115, 21st
J117, 14st
J202, (MAC) 21st
G118, (MAC), 21 st

Studielandskap

Ansvarig: IT-avdelningen
D204, 9 st
H233, 15 st
H341, 6 st
H436, 8 st
J337, 12 st
J437, 15 st

Bibliotek


E205 (plan 2), 30 st
E302 (plan 3), 40 st

Grupprum med dator

Vissa grupprum har två datorer
D103B
D103C
D134

D232
D233 

D234
D241

D242
F108
F109
F110
F111

F403
F416

H230
H309
H338a
H433a
H433b
 
I237
I238
I239
I241
I336
I337
I338
I339
I340
J108
J109
J110

Specifika datorsalar

Specifika institutionsdatasalar är utrustade för utbildningar med särskilda behov. Dessa salar är reserverade till institutionens studenter och administreras och supporteras av institutionens personal.

Programvaruinnehållet i dessa salar styrs av institutionspersonalen.

Ansvarig: Institutionen för Ekonomi och IT
B112 Nätverkslabb (Cisco), 18 st
B113 Nätverkslabb (Cisco), 7 st
B114 Nätverkslabb (Cisco), 19 st
B118 Nätverkslabb (Cisco), 19 st
B130 Nätverkslabb (Cisco), 9 st
B125 Nätverkslabb (Cisco), 19 st
H129 Digitala medier och 3D-animation, (MAC) 13 st
J232 3D animation, 12 st

Ansvarig: Institutionen för Ingenjörsvetenskap 
D222 Reglerlab Fysik, 8 st
D225 Elektroniklab, 8 st
D226 Elkraftlab, 8 st

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen