Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Regler för tilldelning av Sparbankssiftelsen Västs Stipendium 2024

Swedbank i samarbete med Sparbanksstiftelsen Väst har avsatt 50 000 kr för högskolan att tilldela studenter som rest utomlands inom ramen för sin utbildning. Medlen ska fördelas som 5 stipendier om 10 000 kr vardera.

Högskolan avser fördela dessa fem stipendier till resor och utbyten som är längre än 8 veckor. Studenter på kandidatnivå och magisternivå är välkomna att söka.

Studenter som gjort en studie eller praktikperiod utomlands under 2023 och 2024 som inte haft någon annan form av finansiering från Högskolan Väst kan söka.

Stipendiaten åtar sig att vid eventuell tilldelning vara på plats för mottagande vid avslutningshögtid och förväntas att berätta lite kort om sin erfarenhet.

En ansökan ska vara i tid inkommen och innehålla följande för att räknas som behörig till ett stipendium:

  1. Ett personligt brev – max 2 A-4 sidor. Studenten förväntas berätta om sitt utbyte/sin resa så att man kan se kopplingen till utbildningen och eventuella AIL inslag och perspektiv.
  2. Studenten forvantas beratta om sitt utbyte/resa sa att en koppling till FN:s globala mal syns. Ansokan ska visa studenternas formaga att reflektera och forsta sitt utbyte med utgangspunkt i dessa. Detta kan inkludera personliga
    meriter eller insikter som erhallits under eller genom resan.
  3. Utdrag ur studieregister (Ladok) där avklarade poäng vid Högskolan Väst framgår.

Urvalet baseras på dessa tre kriterier.

En stipendiekommitté granskar och beslutar om tilldelning. Kommittén består av Rektor, studentkårsrepresentant och för uppdraget utsedd handläggare.

Stipendierna utlyses på högskolans webb i Februari 2024 och sista ansökningsdatum är 01 april 2024. 

 

Alla studenter meddelas resultatet av sin ansökan.

 

Ansökan

Utlandsvistelsen bestod i

Till ansökan ska bifogas:

  1. Ett personligt brev – max 2 A-4 sidor. Studenten förväntas berätta om sitt utbyte/sin resa så att man kan se kopplingen till utbildningen och eventuella AIL inslag och perspektiv.
  2. Studenten forvantas beratta om sitt utbyte/resa sa att en koppling till FN:s globala mal syns. Ansokan ska visa studenternas formaga att reflektera och forstå sitt utbyte med utgangspunkt i dessa.
  3. Utdrag ur studieregister (Ladok) där avklarade poäng vid Högskolan Väst framgår.
Jag har tagit del av hur högskolan hanterar uppgifterna som hämtas in via formuläret. Jag förstår att min ansökan kommer att delas med ordföranden i Sparbanksstiftelsen Väst, och jag godkänner behandlingen.

Kontakt


Roberta Lauriola

Roberta Lauriola Handläggare utbildning
roberta.lauriola@hv.se
Senast uppdaterad