Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Stipendiemedlen är avsedda som resestipendier till studenter vid Högskolan Väst som under läsåret 2018 eller VT-19 tillbringat en tid med att antingen studera eller göra praktik i länder utanför Europa och som inte omfattas av samarbetsavtal där det utgår resestipendier till den enskilde studenten. Studenten ska inte heller ha tilldelats andra medel från något stipendieprogram på högskolan. Studierna eller praktiken ska vara en poänggivande del av utbildningsprogrammet.

Stipendiet söks i efterhand och kostnaderna för resan ska redovisas i en kostnadssammanställning samt med kopior på kvitton.

Stipendiemedlen är tänkta att täcka en del av de merkostnader som uppkommer i samband med utlandsstudierna eller praktiken, dvs. främst kostnad för flygbiljetter, visum och vaccinationer. Om andra merkostnader tas upp ska de motiveras noga i kostnadssammanställningen.

Ansökningsblankett

ansokan-om-resestipendium-sparbanksstiftelsen-vast.pdf


Ansökan om resestipendium från Sparbanksstiftelsen Väst för resor gjorda under läsåret 2018 eller VT-19 skall vara oss tillhanda senast den 31 mars 2019.

Ansökan skickas till:
Högskolan Väst
Registrator
461 86 Trollhättan

Behandling av ansökan
Stipendiaterna väljs ut av en kommitté bestående av högskolans prorektor, handläggaren på International Office samt en representant från Sparbanksstiftelsen Väst. Kommittén behandlar inte ansökningar som inte är kompletta eller där den sökande inte uppfyller kriterierna

Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen