Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Regler för tilldelning av Sparbankssiftelsen Västs Stipendium 2023

Swedbank i samarbete med Sparbanksstiftelsen Väst har avsatt 50 000 kr för högskolan att tilldela studenter som rest utomlands inom ramen för sin utbildning. Medlen ska fördelas som 5 stipendier om 10 000 kr vardera.

Högskolan avser fördela dessa fem stipendier till resor och utbyten som är längre än 8 veckor. Studenter på kandidatnivå och magisternivå är välkomna att söka.

Studenter som gjort en studie eller praktikperiod utomlands under 2022 och som inte haft någon annan form av finansiering från Högskolan Väst kan söka.

Stipendiaten åtar sig att vid eventuell tilldelning vara på plats för mottagande vid avslutningshögtid och förväntas att berätta lite kort om sin erfarenhet.

En ansökan ska vara i tid inkommen och innehålla följande för att räknas som behörig till ett stipendium:

  1. Ett personligt brev – max 2 A-4 sidor. Studenten förväntas berätta om sitt utbyte/sin resa så att man kan se kopplingen till utbildningen och eventuella AIL inslag och perspektiv.
  2. Utdrag ur studieregister (Ladok) där avklarade poäng vid Högskolan Väst framgår.

Urvalet baseras på dessa två kriterier.

En stipendiekommitté granskar och beslutar om tilldelning. Kommittén består av Rektor, studentkårsrepresentant och för uppdraget utsedd handläggare.

Stipendierna utlyses på högskolans webb i mars 2023 och sista ansökningsdatum är 20 april 2023. 

 

Alla studenter meddelas resultatet av sin ansökan.

 

Kontakt


Senast uppdaterad