Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Anstånd med studiestartANTAGEN MED VILLKOR
Till anmälningformuläret

Etikprövning


 

ExamensbevisINTYG

Till formuläret för beställning av resultatintyg, registreringsintyg och kursbevis

Kurs inom program/kurspaketPRÖVNING AV REELL KOMPETENS
Läs om hur du ansöker om reell kompetens

Senare del av programSTIPENDIER
Läs om hur du söker Högskolan Västs stipendier

Studera mer än 45 hp


 

STUDIEAVBROTT
Vill du göra avbrott på en utbildning fyller du i nedanstående webbformulär.

Gör du ett avbrott inom tre veckor från utbildningens start, ett sk tidigt avbrott, har du möjlighet att söka utbildningen igen.

Studieuppehåll


 

TENTAMEN OCH EXAMINATION
Kan inte anmäla mig till tentamen
Få tillgång till din rättade tenta (information)

Befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment_ansökan.pdf

 

Begäran byte av examinator
Har du vid två tillfällen blivit underkänd på en examination och dessa finns inrapporterade i Ladok, har du möjlighet att begära byte av examinator.

Tillgodoräknande


 

Utlandsstudier/praktik


 

ÅTERUPPTAGANDE AV STUDIER
Använd detta webb-formulär om ditt uppehåll från studierna varit ett år eller mindre.
Till anmälningsformuläret, mindre än ett års uppehåll

Använd denna blankett om ditt uppehåll från studierna varit mer än ett år.

Återupptagande av studier_ansökan.pdf

Ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 15 maj inför höstterminen eller 15 november inför vårterminen.

 


Saknar du någon blankett, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad