Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET GENOM VISSA KURSER OCH ARBETE

Högskolor och universitet tillämpar ett gemensamt synsätt för bedömning av den grundläggande behörigheten. Det betyder att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du har betyget lägst Godkänt alternativt E i gymnasiekurserna:

  • Svenska/Svenska som andra språk A och B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3
  • Engelska A eller Engelska 5 och 6
  • Matematik A eller Matematik 1a, 1b eller 1c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
  • samt har arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att du normalt skulle ha lämnat gymnasiet

Reell kompetens

Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande och/eller särskild behörighet till den utbildning du vill söka, men ändå har kunskaper som motsvarar behörighetskravet, så kan du ansöka om att få din reella kompetens bedömd. Reell kompetens kan du ha skaffat dig på många sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.

Vid en ansökan om bedömning av din reella kompetens prövar Högskolan Väst om du har förutsättningar att tillgodogöra dig den högskoleutbildning du söker hos oss, genom att titta på dina samlade kunskaper och meriter.

Du kan läsa mer om reell kompetens på studera.nu.

Urval

Vi rekommenderar dig att göra högskoleprovet om du inte har ett meritvärde att konkurrera med.

Behörighet genom reell kompetens ger dig inte automatiskt en utbildningsplats, men det ger dig möjlighet att delta i urvalet. Om du söker en populär utbildning bör du se över dina möjligheter att konkurrera om en plats med andra behöriga sökande

Deadline för ansökan om bedömning av reell kompetens

Din kompletta ansökan måste vara oss tillhanda senast sista anmälningsdag i aktuell antagningsomgång. Ansökningar som kommer in efter detta datum behandlas inte.

Anvisningar för din ansökan

Hur du gör för att ansöka om bedömning av reell kompetens till utbildningar vid Högskolan Väst hittar du på sidan Anvisningar reell kompetens.

Gör så här

  • Anmäl dig till utbildningen på antagning.se
  • Fyll i blanketten "Ansökan om prövning av reell kompetens/undantag" som du hittar längst ned på den här sidan.
  • Följ anvisningarna för ansökan om bedömning av reell kompetens
  • Du ska ladda upp blanketten tillsammans med dina bilagor. Läs mer här hur du laddar upp dokument.  Om du inte kan ladda upp så går det också att skicka in dem via post.

Tänk på att anmälan inklusive bilagor ska vara oss tillhanda senast vid sista anmälningsdag.

Vad händer efter att du har ansökt?

När du har ansökt om bedömning av reell kompetens genom att följa Högskolan Västs anvisningar, handläggs din ansökan enligt en bestämd ärendegång.

Din ansökan, kompetensbeskrivning och alla de dokument du skickat in granskas av en kartläggare vid Högskolan Väst. Du kan under handläggningstiden komma att bli kontaktad för att komplettera din ansökan med utförligare beskrivningar av kunskaper och färdigheter eller dokument som styrker din beskrivning. Begäran om komplettering kan ske på olika sätt, till exempel via mail eller telefon.

Med utgångspunkt i din ansökan med beskrivningar och dokumentation görs en bedömning av de kunskaper och färdigheter som redovisats, i förhållande till de förkunskapskrav som gäller för den utbildning du sökt. Bedömningen görs av ämneskunniga för den utbildning du sökt.

Du får ditt beslut i ditt antagningsbesked från antagning.se.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet om behörighet. Information om hur du överklagar finns i ditt antagningsbesked.

UNDANTAG

Undantag innebär att en sökande som utan att uppfylla behörighetskraven bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen, befrias från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt antagningstillfälle. Vill du ansöka om undantag bör detta motiveras i en särskild skrivelse som ska bifogas din ansökan. Undantag beviljas dock väldigt sällan.

Mer information


Senast uppdaterad av Anita Eriksson