Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET GENOM VISSA KURSER OCH ARBETE

Högskolor och universitet tillämpar ett gemensamt synsätt för bedömning av den grundläggande behörigheten. Det betyder att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du har betyget lägst Godkänt alternativt E i gymnasiekurserna:

  • Svenska/Svenska som andra språk A och B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3
  • Engelska A eller Engelska 5 och 6
  • Matematik A eller Matematik 1a, 1b eller 1c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
  • samt har arbetat under minst tre år på lägst halvtid efter det att du normalt skulle ha lämnat gymnasiet

Reell kompetens

Ansöker du om att bli bedömd utifrån din reella kompetens, så görs en samlad bedömning av dina kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, från längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och/eller annan kursverksamhet. Syftet är att bedöma om din samlade kompetens ger dig möjligheter att klara av den utbildning du söker. Goda kunskaper i svenska och engelska och även matematik är viktiga för att du ska lyckas med dina högskolestudier.

Så ansöker du om reell kompetens

• Anmäl dig till utbildningarna på antagning.se 
• Fyll i blanketten "Ansökan om prövning av reell kompetens/ att undantag görs" som du hittar på antagning.se.
• Berätta också kort och skriftligen om dina erfarenheter och relatera detta till den utbildning du avser att söka.
• Ladda upp blanketten tillsammans med brevet och övriga handlingar (tjänstgöringsintyg, betyg, intyg mm) du vill åberopa på antagning.se.

Hur du laddar upp dokument kan du läsa om här.

Ansökan ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista kompletteringsdag i aktuell antagningsomgång.

UNDANTAG (DISPENS)

Undantag innebär att en sökande som utan att uppfylla behörighetskraven bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen, befrias från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt antagningstillfälle. Vill du ansöka om undantag bör detta motiveras i en särskild skrivelse som ska bifogas din ansökan. Undantag beviljas dock väldigt sällan.

Mer information


Senast uppdaterad av Anita Eriksson