Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

VAD ÄR REELL KOMPETENS?

Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande och/eller särskild behörighet till den utbildning du vill söka, men ändå har kunskaper som motsvarar behörighetskravet, så kan du ansöka om att få din reella kompetens bedömd.

Vid en ansökan om bedömning av din reella kompetens prövar Högskolan Väst om du har förutsättningar att tillgodogöra dig den högskoleutbildning du söker hos oss, genom att titta på dina samlade kunskaper och meriter. Reell kompetens kan du ha skaffat dig på många sätt, till exempel via:

  • arbetsliv
  • föreningsliv
  • längre utlandsvistelser
  • genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet

SÅ HÄR ANSÖKER DU OM bedömning av REELL KOMPETENS

  1. Ansök till utbildningen/utbildningarna på www.antagning.se.
  2. Fyll i ansökningsblanketten  Ansökan om prövning av reell kompetens/undantag på dator. På blanketten anger du vilka utbildningar som du söker för bedömning av reell kompetens. Skriv sedan ut blanketten så att du kan skriva din namnteckning på den. Skanna därefter in den som pdf-fil.
  3. Kontakta en kartläggare för att få stöd genom processen. Var beredd på att avsätta mycket tid för din validering. 
  4. Beskriv utförligt vilka kunskaper och erfarenheter du anser dig ha som motsvarar behörighetskraven. Använd våra anvisningar.
  5. Bifoga relevanta intyg som styrker din beskrivning så långt det är möjligt. Det kan vara betyg, arbetsintyg, utlåtanden från personer som kan intyga din kompetens inom ett visst område etc. Arbetsintyg bör innehålla uppgifter om både vad du arbetat med, hur länge du arbetat och omfattningen; heltid eller deltid (i så fall hur mycket).
  6. Ladda upp ansökningsblankett, beskrivning och dina bilagor. Läs mer på antagning.se hur du laddar upp dokument.  

Tänk på att anmälan inklusive bilagor ska vara uppladdade på www.antagning.se senast sista anmälningsdag. Du minskar också risken att behöva komplettera eller få avslag genom att vara noggrann med din ansökan från början. 

Urval

I antagningsprocessen sker något som heter urval, vilket innebär att högskoleplatser fördelas utifrån de platser som finns. Behörighet genom reell kompetens ger dig inte automatiskt en utbildningsplats men det ger dig möjlighet att delta i urvalet. Om du söker en populär utbildning bör du se över dina möjligheter att konkurrera om en plats med andra sökande då behörighet via reell kompetens inte ger några extra meritpoäng. Vi rekommenderar dig därför att göra högskoleprovet om du inte har ett meritvärde att konkurrera med.

Läs mer om urval och fördelning av platser samt meritvärdering.

VAD HÄNDER EFTER ATT DU HAR ANSÖKT?

När du har ansökt om bedömning av reell kompetens genom att följa Högskolan Västs anvisningar, handläggs din ansökan enligt en bestämd ärendegång. Din ansökan, kompetensbeskrivning och alla de dokument du skickat in granskas av en kartläggare vid Högskolan Väst.

Du kan under handläggningstiden komma att bli kontaktad för att komplettera din ansökan med utförligare beskrivningar av kunskaper och färdigheter eller dokument som styrker din beskrivning. Begäran om komplettering kan ske på olika sätt, till exempel via mail eller telefon.

Med utgångspunkt i din ansökan med beskrivningar och dokumentation görs en bedömning av de kunskaper och färdigheter som redovisats, i förhållande till de förkunskapskrav som gäller för den utbildning du sökt. Bedömningen görs av ämneskunniga för den utbildning du sökt.

NÄR FÅR JAG BESKED?

Du får beslutet i antagningsbeskedet som finns tillgängligt på ditt konto på www.antagning.se. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet om behörighet. Information om hur du överklagar finns i antagningsbeskedet.

Senast uppdaterad av Susanne Rath