Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det finns uppbyggda strukturer och samarbetspartners till stöd både för studenter och för högskolans lärare och forskare.

Samproduktion och nyttiggörande

Högskolan har genom en långsiktig satsning på Arbetsintegrerat lärande (AIL) och särskilda AIL-plattformar för forskning, nyttiggörande och utbildning lyckats förverkliga idén om att bidra till samhällsnytta. Vid Högskolan Väst arbetar forskare, lärare, studenter och arbetsliv ihop. Inom flera områden delas samma utrustning, personal och lokaler. Det är ett sätt att öka samverkan och samproduktion av kompetens. Genom AIL-plattformar sker en gemensam utveckling för tillväxt och innovationer. I nuläget arbetar vi genom AIL-plattformarna Hälsoakademin Väst och Produktionstekniskt centrum, PTC. Under uppbyggnad är också Kommunakademin Väst  - en samverkansarena mellan högskolan och de 14 kommunerna i delregionen Fyrbodal. Ambitionen är att all utbildning och forskning vid högskolan ska ha en koppling till någon eller några AIL-plattformar.

Kontakt


Senast uppdaterad