Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Innehåll på denna sida

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälsovetenskap

Med VFU menas handledd utbildning inom hälso- och sjukvård. VFU är målstyrd, vilket innebär att det är kursens mål som ska uppnås under VFU. Kursmålen styr därmed innehållet i VFU.

VFU ingår i sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet och programmet för socialpsykiatrisk vård.

VFU-platser ska erbjudas i det geografiska området studenten är antagen. Högskolan Väst har VFU-platser på orter från norra Dalsland, norra Bohuslän och ner till Ale och Kungälv inom vårdverksamheter som Högskolan Väst har avtal med.

Du ska räkna med att du kan behöva pendla eller söka ett tillfälligt boende på orten där du får en VFU-plats. Detta är något du hanterar självständigt och inget som Högskolan Väst bistår med ekonomiskt eller praktiskt.  

Översikt av VFU-perioder i programmen


 

Bedömning under VFU

Under VFU gör handledaren en bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och förmågor. Som underlag vid bedömning används i de flesta fall formuläret, Assesment in Clinical Education (AssCe) med tillhörande instruktion om hur formuläret ska användas. I socialpsykiatriska programmet samt i några av inriktningarna i specialistsjuksköterskeprogrammet används i stället bedömningsformuläret BeVut. Bedömningsunderlaget ligger sedan till grund för betyget som sätts av läraren vid Högskolan Väst.

Nationell klinisk examination

Under den sista terminens VFU i sjuksköterskeprogrammet genomförs en Nationell klinisk slutexamination (NKSE) där bedömningen görs likadant vid samtliga deltagande lärosäten. Under den kliniska examinationen används ett särskilt formulär som den bedömningsansvariga sjuksköterskan fyller i. Även en teoretisk salstentamen ingår som genomförs samtidigt vid deltagande högskolor och universitet.

NKSE – Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskor

Praktikplatsen

För de flesta kurser med VFU samordnas VFU i verktyget praktikplatsen.se. I verktyget finns de VFU-platser som erbjuds och det finns möjlighet att önska VFU-placering. Inloggning till praktikplatsen erhålls per automatik strax innan ansökan till VFU.

Om du glömt ditt lösenord kan du själv skapa ett nytt på praktikplatsen.se.

Praktikplatsen

Utdrag ur belastningsregistret

Det kan finnas enheter som kräver att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. 

Vid VFU där barn vårdas, krävs ett utdrag från belastningsregistret. Primärvården och rättspsykiatrin kräver utdrag från belastningsregistret.

Utdrag ur belastningsregistret begärs hos polisen. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)

Vaccination

Studenter behöver kontrollera sitt vaccinationsskydd inför VFU.

Det är VFU-platsen som avgör vilket skydd som krävs. De flesta enheter kräver att studenter har skydd mot mässling. Skydd mot påssjuka, röda hund, difteri, kikhosta och hepatit B kan vara nödvändigt.

Den som varit i kontakt med MRSA uppmanas att ta kontakt med sin vårdcentral för eventuell provtagning.

Provtagning skall göras på all vårdpersonal som:

  • Har arbetat utomlands inom vården under de senaste 10 åren, vårdats på sjukhus eller genomgått avancerad poliklinisk behandling.
  • Arbetat med sjukvård eller vårdats på sjukhus/vårdcentral i Sverige under pågående utbrott av MRSA.

Vaccination mot Covid-19 kan vara en förutsättning för att få genomföra sin VFU.

Studiesociala skäl

Studiesociala skäl för VFU-plats närmare hemorten kan studenter enbart ansöka om ifall det blivit en förändrad studiesocial livssituation som inträffat efter antagning. Med studiesocialt skäl menas; En medicinsk diagnos för dig, din partner du sammanbor med eller dina barn du har vårdnaden om, enskild vårdnad om sitt barn, återgång till studier efter studieuppehåll pga. föräldraledighet samt elitidrott. Intyg krävs.

Studieuppehåll

Vid studieuppehåll meddelas VFU-administratören och studievägledaren för programmet.

Kontakt

Läs mer om VFU

Kontakt


Beatrice Mattsson

Beatrice Mattsson Administratör
beatrice.mattsson@hv.se

Katarina Schoultz

Katarina Schoultz Universitetsadjunkt
katarina.schoultz@hv.se

Jenny Ström Åberg

Jenny Ström Åberg Universitetsadjunkt Adjunkt
jenny.strom@hv.se

Maria Öhrfelt

Maria Öhrfelt Universitetsadjunkt
maria.ohrfelt@hv.se
Senast uppdaterad