Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är  SI-pass?

Förkortningen SI står för Supplemental Instruction eller samverkansinlärning och PASS betyder egentligen Peer Assisted Study Sessions. Den pedagogiska metoden bygger på samarbete mellan studenter och tanken att inlärningen av ett ämne förstärks genom ett utbyte av tankar och idéer i gemensamma studiepass. SI-passen leds av en erfaren student som tidigare gått kursen, en så kallad SI-ledare och har gått en särskild utbildning för uppdraget. SI kopplas ofta till kurser som traditionellt upplevs svåra eller för att undanröja trösklar in i högskolestudierna. 

Hur funkar ett SI-pass?

Upplägget är att studenter samlas i mindre studiegrupper utanför ordinarie schema för att diskutera och utveckla tankar och resonemang kring centrala begrepp och teorier i kursen. SI-passen är ett frivilligt komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs. En erfaren student, SI-ledaren, guidar studenterna genom kursens studiematerial och  utvecklar nya inlärningssätt. SI-pass är en flexibel studiemiljö där upplägg och innehåll varierar utifrån gruppens behov och där du som student har möjlighet att påverka.

Varför ska  jag delta på SI-pass?

SI-pass hjälper dig att utveckla strategier och studieteknik för att klara studierna på ett bättre sätt. Genom diskussionsövningar får du en djupare kunskap och bättre förståelse för vad du studerar och du utvecklar ett kritiskt förhållningssätt och förmåga till problemlösning. Tanken är att hjälpas åt och att ta del av varandras erfarenheter – alla lär sig något, oavsett tidigare kunskaper. Du lär även känna dina studiekamrater bättre och kan bidra till allas ökade studiemotivation.

I vilka kurser erbjuds SI-pass?

De senaste åren har vi haft SI-pass i många olika kurser, till exempel på sjuksköterskeprogrammet, inom olika ingenjörsutbildningar  samt i programmering och ekonomi. Utbudet kan variera lite från termin till termin - om det ges SI-pass i din kurs så kommer du att få information senast vid kursstart och passen ligger i ditt schema.

Vad är  en SI-ledare?

SI-ledare är  en student som tidigare gått kursen och fått godkänt på den. SI-ledaren får utbildning i samverkansinlärning och ledarskap och leder SI-passen. Ibland kan det förekomma flera SI-ledare på samma kurs.

Hur blir jag SI-ledare?

För att bli SI-ledare måste du har klarat kursen du vill arbeta med och du ansöker om tjänsten för varje nytt läsår. Läs mer på sidan Bli SI-ledare

Kontakt


Supplemental Instruction

Supplemental Instruction Kontakta oss om du vill veta mer om SI-ledare och vår verksamhet
si@hv.se
Senast uppdaterad