Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kriterier

Kriterier för att bli aktuell för en nominering är att man har bidragit med innovativa och nyttiggörande insatser med tydlig industriell koppling.

År 2015 firade GKN 85 år och Högskolan Väst 25 år. I samband instiftade parterna ett nytt stipendium för att belöna särskilda och innovativa samverkansinsatser. Stipendiet omfattar 15 000 kronor och kommer att delas ut årligen under 10 år fr o m 2016. Efter fem år kommer GKN att utvärdera stipendiet och eventuellt justera syfte och kriterier. Stipendiaternas namn kommer att anges på en tavla i ”GKN-salen” på Högskolan Väst.

Det som belönas kan vara särskilda och innovativa samverkansinsatser inom:

  • Tillämpad forskning
  • Projektsamverkan
  • Utbildning

Stipendiaten ska genom sitt arbete ha åstadkommit praktisk nytta som kommit såväl högskolan som industrin till del. (Det kan innefatta även andra företag än GKN).

Ansökan/nominering

Ansökan/nominering ska gå till registrator@hv.se och beskriva vad den nominerade har gjort och vad arbetet har resulterat i (gärna med referens) och vad som ytterligare kan förväntas. Sista datum för ansökan är 27 november.

Beslut av stipendiat

Beslutet av stipendiat sker genom en stipendiekommitté ledd av prorektor.

Utdelning av stipendium

Utdelning sker den 7 december på högskolans rektorsinformation.

Kontaktpersoner:

Maria Derner, Högskolan Väst, 0739-01 33 06
Henrik Runnemalm, GKN Aerospace, 0700-87 23 52

Senast uppdaterad