Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Du ansöker om examen hos den högskola eller det universitet där du slutfört den sista kursen i din utbildning (såvida inte de berörda högskolorna har kommit överens om något annat). Din ansökan prövas därefter mot gällande nationella och lokala examensregler. Ditt examensbevis visar vilken slags examen du tagit ut, vilka kurser som ingår i din examen, titel på examensarbetet, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades.

Examensbeviset är tvåspråkigt, svenska och engelska.

Examensbeviset är en värdehandling som bara utfärdas en gång i original.

Så här ansöker du om examensbevis:

Logga in via hv.se/student, MyPage/Mina studier och följ sedan instruktioner för hur du går tillväga. 

Kompetterande handlingar skickas till examen@hv.se eller till Högskolan Väst, Examen, 461 86 Trollhättan.

Saknar du konto, kan du ansöka via blankett, se längst ner på sidan.

Handlingar som ska bifogas:

  • Studieintyg/kursbevis - om du har kurser från annat lärosäte, som ska ingå i examen
  • När du ansöker om examen på avancerad nivå - kopia på kandidatexamen eller motsvarande, om examen är utfärdad vid annat lärosäte
  • När du ansöker om Specialistsjuksköterskeexamen – kopia av legitimation för sjuksköterska

Om högskolan avslår din begäran kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

DIPLOMA SUPPLEMENT

Alla studenter vid Högskolan Väst som fullföljer sina studier mot en examen får, tillsammans med sitt examensbevis, automatiskt och kostnadsfritt ett Diploma Supplement (DS). DS följer en europeisk fastställd mall och är en beskrivning av nivå, innehåll, sammanhang och status av studierna som studenten fullföljt. 

Handläggning

Vi har normalt en handläggningstid (för komplett ansökan) på 6 veckor. Beroende på arbetsbelastning kan handläggningstiden variera under året och t.ex. bli längre vid terminsslut.

Vi hanterar personuppgifter

När du kontaktar examensenheten kan vi komma att behöva dina personuppgifter, exempelvis personnummer, anteckningar om tidigare studier, yrkeserfarenhet mm. Alla data som kan kopplas till dig som person hanteras enligt dataskyddslagen (GDPR).

Läs mer om GDPR och hur vi hanterar dina personuppgifter på Högskolan Väst.

Vid frågor som rör examen och tillgodoräknande: examen@hv.se

Kontakt


Kontaktpersoner


Senast uppdaterad av Anita Eriksson