Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Du ansöker om examen hos den högskola eller det universitet där du slutfört den sista kursen i din utbildning (såvida inte de berörda högskolorna har kommit överens om något annat). Din ansökan prövas därefter mot gällande nationella och lokala examensregler. Ditt examensbevis visar vilken slags examen du tagit ut, vilka kurser som ingår i din examen, titel på examensarbetet, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades.

Examensbeviset är tvåspråkigt, svenska och engelska. Alla studenter vid Högskolan Väst som fullföljer sina studier mot en examen får, tillsammans med sitt examensbevis, automatiskt och kostnadsfritt ett Diploma Supplement (DS). DS följer en europeisk fastställd mall och är en beskrivning av nivå, innehåll, sammanhang och status av studierna som studenten fullföljt. 

Så här ansöker du om examensbevis

Logga in i Ladok för studenter och följ sedan instruktioner för hur du går tillväga. En kort instruktionsfilm hittar du här.

Kompletterande handlingar bifogas till examen@hv.se alternativt till
Högskolan Väst,
Examen
461 86 Trollhättan.

Handlingar som ska bifogas:

  • Studieintyg/kursbevis - om du har kurser från annat lärosäte, markerat med vilka kurser som ska ingå i examen

Saknar du konto, kan du ansöka via blankett, se längst ner på sidan. 

Om högskolan avslår din ansökan kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan.

Vi hanterar personuppgifter

När du kontaktar examensenheten kan vi komma att behöva dina personuppgifter, exempelvis personnummer, anteckningar om tidigare studier, yrkeserfarenhet mm. Alla data som kan kopplas till dig som person hanteras enligt dataskyddslagen (GDPR).

Läs mer om GDPR och hur vi hanterar dina personuppgifter på Högskolan Väst.


Vanliga frågor

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen