Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studiefrämjande aktiviteter finns till för att du som student ska lyckas så bra som möjligt med dina studier och få en bra förberedelse för ditt kommande arbetsliv.

Aktiviteter våren 2021

Våga tala

En kurs i att hantera talängslan (Digitalt via Zoom)
fredag 12 mars - lördag 13 mars kl.09.00-13.00

Studieteknik diskussionsforum

Kom och diskutera studieteknik, dela med dig av dina erfarenheter och ta del av andras idéer och tankar i webbinarieform med andra studenter, FUNKA och studievägledare. Använd gärna Björn Liljeqvists kortfilmer som inspiration. 

Första webbinariet: Torsdag 18 mars kl 13.00 - 14.00 
Länk till webbinariet: https://hv-se.zoom.us/j/65837738000?from=addon

Andra webbinariet: Tisdag 23 mars kl. 09.00 - 10.00 
Länk till webbinariet: https://hv-se.zoom.us/j/63120874953?from=addon

studieteknikföreläsning

Björn Liljeqvist, författare och ordförande i Mensa beskriver hur man kan hantera tjocka kursböcker, får tiden att räcka till, förbättrar minnet och slutar skjuta upp saker.


Föreläsning studieteknik

24 februari 2021


Frågestund

Björn svarar på studenternas frågor.


1. Plugga smartare. En introduktion.

Vad är studieteknik? Hur gör man för att lära sig mer på begränsad tid?
Filmserien om studieteknik inleds med denna översiktliga sammanfattning. Bland de teman som tas upp finns tekniker för inlärning av olika sorters kunskap, lästeknik och metoder för att skapa bra studievanor och använda tiden effektivt.


2. Före. Medan. Efter. Tre typer av studiepass.

Före: Överblick, framförhållning och planering.
Medan: Aktiv inlärning, att ta till sig ny kunskap på djupet.
Efter: Repetition och reflektion, att se till att det man lär sig stannar kvar.
De flesta studietekniker kan sägas höra hemma i någon av dessa grupper.


3. Hur man läser kurslitteratur

Facklitteratur är inte som skönlitteratur. Vi behöver läsa kursböcker i flera steg. Först bekantar vi oss med boken, sedan går vi på djupet och tar till oss den relevanta informationen. Ett flertal knep och tekniker kan hjälpa oss med kurslitteraturen.


4. Ensam hemma: Studieteknik på egen hand

När man är ”utlämnad åt sig själv” och ska plugga på egen hand, på distans och i sitt hem - hur gör man då för att det ska bli något gjort?


5. Bygga vanor: Verktyg och andra tips

Regelbundhet är en styrka när man pluggar. Hur skapar man nya vanor? Det är bra att ta hjälp av något för att förbättra sina studierutiner.


6. Före: Överblick och planering

Ta reda på vad du ska lära dig i förväg! Det behöver inte ta lång tid, men det bör göras regelbundet.


7. Medan: Aktiv inlärning

Hur lär man sig något nytt? Vad gör man i ett studiepass när målet varken är att bekanta sig eller repetera, utan ta in ny kunskap och göra den till sin egen? Hur skapar man nya minnen, ny förståelse och nya färdigheter?


8. Efter: Hur och när ska man repetera?

Metoder för att komma ihåg det vi lärt oss. Repetition betyder att testa sig själv, helst vid rätt tillfälle innan man glömmer det.


9. Minnesteknikens grunder

Det finns många välkända tekniker för att öka sin minneskapacitet. Detta är förstås mycket användbart när vi studerar. Principen är att ta hjälp av sådant vi har lätt att komma ihåg, för att minnas det som är mer abstrakt och svårt att minnas. Konkretisera och associera!


10. Studieteknik för matematik och tekniska ämnen

Det är lite speciellt att plugga ”räkneämnen” som matematik, fysik, teknik och liknande. Kunskapen består till avgörande delar av färdigheter, dvs tillämpad kunskap, att kunna lösa problem. Det finns icke desto mindre beprövade tillvägagångssätt som underlättar arbetet.


11. Sluta skjuta upp

Så kallad ”prokrastinering” är vanligt bland studenter. Man har så mycket att göra, att man inte får något gjort. Vilka strategier kan vi använda för att få mer gjort?


12. Intervallrepetition i praktiken

En fördjupning i ”spaced repetition”, intervallrepetition och hur vi genom att systematiskt förhöra oss själva vid rätt tillfälle kan minnas det vi behöver, så länge vi behöver.


13. Avslappning och stress…

Detta är kanske inte studieteknik som sådan, men det är bra att kunna om man ofta kämpar med stress och hög arbetsbelastning. Vi tar upp ett par tips för att hantera besvärliga känslor, och går igenom en grundläggande avslappningsövning.


14. Problemlösning: Typiska problem

När man pluggar matematik och tekniska ämnen så går mycket av arbetet ut på att bygga upp en erfarenhetsbank av typiska problem. Med hjälp av denna kan vi senare lösa mer avancerade problem. Här ska vi se hur man kan tänka när det gäller just ”typtal”.


15. Kurslitteratur: Djupläsning

Djupläsning syftar på att läsa en text noggrant i syfte att komma ihåg och förstå det viktiga. Det kräver mer än att bara skumma igenom texten eller att läsa den om och om igen. Djupläsning är att läsa med ”lampan tänd i huvudet”.


16. Att skriva. Om uppsatser och annat.

Tips för att skriva bättre texter, och för att bli bättre på själva skrivandet.


17. Problemlösning: svårare problem

När man pluggar matte och teknik finns det alltid typiska uppgifter som är relativt enkla att lära sig. Men griper man sig an klurigare problem är det inte alltid uppenbart var man ska börja. Hur gör man då?


18. Hur man lär sig läsa snabbare

Det är bra att kunna variera sin läshastighet i olika sammanhang. För att kunna läsa snabbare krävs träning och denna video visar hur man kan träna upp sin läshastighet.


19. Minnesteknik: Exempel

Hur används minnesteknik i olika sammanhang?


20. Studieteknik: FAQ. Blandade frågor och svar.

Blandade frågor och svar om studieteknik som inte fick plats i andra filmer.
Vad gör man om kursen är tråkig? (00:12)
När på dygnet ska jag plugga? (01:12)
Hjälp - jag vet inte var jag ska börja! (02:16)
Vilka belägg finns det för att studieteknik faktiskt fungerar? (03:41)
Hur pluggar man i kreativa ämnen där det inte finns nån tenta? (07:17)
Hur läser man bäst texter på bildskärm? (09:06)
Vad gör jag om ämnet är obegripligt? (10:52)
Finns det inget enklare sätt? (11:53)
Hur ska man anteckna? Varför? När? (12:30)
Jag har en diagnos, hur ska jag göra? (14:30)
Hur mycket ska jag skriva i min studiedagbok? (16:08)
Fler tips? (17:05)

mer information


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen