Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är Näktergalen?

Näktergalen är en mentorverksamhet som finns på flera universitet och högskolor i Sverige. Högskolan Väst startade verksamheten från och med hösten 2020. Mentorprogrammet Näktergalen drivs av Högskolan Väst i samarbete med grundskolor i Trollhättans stad under 2021–2022. 

Syftet med verksamheten är att skolbarn får möjlighet att träffa en extra vuxen att umgås och bli vän med. Barnet och mentorn bestämmer tillsammans vad de ska göra. De kan handla om att tillsammans upptäcka Trollhättan stads olika erbjudanden och utbud: till exempel sport, natur, kultur och nöjen. Dessutom ordnar Näktergalen gemensamma aktiviteter som är gratis för barn och mentorer, till exempel filmvisning, pyssel eller teaterbesök. Tanken är att aktiviteterna ska vara vardagliga och kostnadsfria för både mentor och barn.

Röster om näktergalen

Vilka barn kan få en mentor?

Barn som går i årskurs 1–6 på samverkande skolor kommer att erbjudas delta i Näktergalens mentorsverksamhet som startar hösten 2021. Det innebär att under Näktergalens andra år kommer barn i Trollhättan att erbjudas möjligheten att få en egen mentor.

Vem kan bli mentor?

Alla som studerar på Högskolan Väst kan ansöka om att bli mentor i Näktergalen! Innan Du kan bli mentor i Näktergalen kommer Du att bli intervjuad, få lämna referenser och lämna in ett utdrag ur belastningsregister. Som mentor får Du under hela mentorstiden kontinuerlig utbildning samt regelbunden handledning för uppdraget av Högskolan Väst. Förutom det får Du speciella förmåner och möjlighet till extrainkomst!

Mer om mentorsverksamheten Näktergalen

infoblad näktergalen.pdf

 

Ansök om att bli mentor i Näktergalen >

När? Var? hur träffas barn och mentor?

Ditt uppdrag som mentor pågår under cirka 8 månader, startar i oktober och avslutas nästa termin i maj. Du träffar ditt mentorsbarn  2-3 gånger i månaden. Det är Ni tillsammans som bestämmer innehållet för mötet och vad Ni skall göra.

Några timmar i veckan erbjuder Du ditt mentorsbarn möjlighet att få komma i kontakt med nya roliga och lärorika aktiviteter, upptäckter och erfarenheter barnet kanske inte visste fanns eller annars skulle få möjlighet till. Din tid är ett värdefullt bidrag till att försöka skapa förutsättning för ”hopp” självförtroende och självkänsla hos ett barn.

Det här händer under mentorsåret

Logotype för Näktergalen

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen