Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hand som håller jordglob

Som student på Högskolan Väst har du en unik möjlighet att erhålla ett Certificate of International Merits (CIM) genom att skapa en portfolio med internationella aktiviteter.

CIM är ett sätt att förvärva och lyfta fram internationell erfarenhet och interkulturell kompetens, antingen genom internationellt utbyte eller internationaliseringsaktiviteter på hemmaplan. Att erbjuda möjligheten att erhålla ett CIM resonerar med Högskolan Västs mål kopplade till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Utifrån de aktiviteter du väljer att delta i, utvecklar du din interkulturella medvetenhet och förmåga till interkulturell kommunikation. Du utvecklar din förmåga att samarbeta över disciplinära och kulturella gränser, och du får möjlighet att se världen med nya ögon och  ur olika perspektiv. När du gör kopplingen mellan ditt valda studieområde och resten av världen utvecklar du din förmåga att skatta och reflektera kring ditt eget lärande. Att erhålla ett CIM förbereder dig således för ett livslånga lärande, personlig utveckling och en värld i konstant förändring.

Exempel på möjliga aktiviteter inom CIM:

  • Delta i utbytesprogram, sommarkurser eller att skriva sitt examensarbete utomlands
  • Bli mentor för ett barn via Näktergalens mentorverksamhet
  • Delta vid internationella konferenser och workshops
  • Vara mentor för en internationell student
  • Delta i föreläsningar och workshops med internationella teman
  • Delta i aktiviteter arrangerade av International Office

Du kommer att få möjlighet att planera dina aktiviteter tillsammans med din CIM-koordinator. Det är dock ditt ansvar att hitta och anmäla dig till de aktiviteter du vill ta del av. För aktiviteter utomlands, kontakta din institutions internationella koordinator.

Du bygger din portfolio genom att reflektera kring dina aktiviteter utifrån olika teman, såsom hur aktiviteten utvecklar din kompetens i förhållande till din professionella utveckling, och hur aktiviteten främjar din interkulturella kompetens. Slutligen presenterar du dina erfarenheter för dina studiekamrater vid en CIM-ceremoni som arrangeras av högskolan.

 
ANMÄL DIG HÄR

Kontakt


Susanne Forsgren Gebring

Susanne Forsgren Gebring Universitetsadjunkt, förste Master i Omvårdnad
susanne.forsgren-gebring@hv.se

Helena Gregorc-Lööv

Helena Gregorc-Lööv Universitetsadjunkt
helena.gregorc-loov@hv.se

Annabella Loconsole

Annabella Loconsole Avdelningschef, tf
annabella.loconsole@hv.se

Anders Palmqvist

Anders Palmqvist Avdelningschef
anders.palmqvist@hv.se
Senast uppdaterad