Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Mentor

Att vara mentor är ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du hjälper en student att strukturera, planera och genomföra sina studier.

Vad gör en mentor?

Som mentor fungerar du som ett bollplank i studierelaterande frågor. Din roll handlar om att stötta och skapa motivation hos studenten och du hjälper till att sortera och prioritera bland uppgifter. Du lär ut studieteknik och tillsammans skapar ni verktyg och förutsättningar för att studenten ska klara studierna på egen hand. Behov av stöd kan variera beroende på vilken student du är mentor för, tillsammans utformar ni ramar för samarbetet.

Vem kan bli mentor?

Viktiga egenskaper hos en mentor är intresse för människor, engagemang, förmåga att inspirera och att vara flexibel. Du ska ha kommit en bit i din egen utbildning men det finns inga krav på specifik ämneskunskap.

 Anteckningsstöd

Att vara anteckningsstöd innebär att du hjälper en medstudent att ta anteckningar vid föreläsningar, laborationer, seminarier och redovisningar.

Vad gör anteckningsstöd?

Som anteckningsstöd tar du anteckningar vid undervisningstillfällen till en student som läser samma kurs som du. Anteckningarna ska överlämnas i nära anslutning till anteckningstillfället. På så sätt kan studenten själv komplettera och bearbeta anteckningarna och du har fortfarande anteckningstillfället färskt i minnet.

Vem kan bli anteckningsstöd?

Viktiga egenskaper hos dig som är anteckningsstöd är att du är noggrann och strukturerad, du gillar att arbeta utifrån en tydlig struktur. Du ska ha hög närvaro vid undervisningstillfällen och vara flexibel.

Att vara mentor och/eller anteckningsstöd är ett givande, meriterande och avlönat extraarbete som spetsar ditt CV!

Ansök nu!

Annonserna hittar du här

Kontakt


Senast uppdaterad av Karin Andreasson