Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sofia Bramfors

Sofia Bramfors

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning


Studiehandledare, Academic study coach

sofia.bramfors@hv.se G212

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelning för Bibliotek och Studiestöd.

For English, see below.

 

DETTA ARBETAR JAG MED

Samordning av riktat pedagogiskt stöd för studenter och doktorander vid institutionen för hälsovetenskap (IH). Även du som anställd kan kontakta mig vid frågor kring riktat pedagogiskt stöd.

En del av min tjänst arbetar jag också med studiehandledning och stöttar studenter när det kommer till studieteknik och att strukturera och planera sina studier.

Jag är även kontaktperson vid frågor kring talböcker.

 

Grupperingar jag ingår i:

 

  • Institutionsnära teamet för IH

 

MY WORK

I work with targeted study support för students and doctoral students with disabilities at the Department of Health Sciences. Employees at University West can also contact me regarding questions about targeted study support.

Another part of my work concerns academic study support where I meet and help students with for example studying skills and time management.

In addition to this I am also a contact person for questions concerning talking books.

 

I participate in the following forums:

 

  • The cooperation team for the Department of Health Sciences