Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förvaltningen ansvarar för stöd och service till ledning, anställda, studenter och samverkanspartners. Förvaltningens uppdrag som verksamhetsstöd är:

  • Att säkerställa ett effektivt och välfungerande stöd av god kvalitet utifrån utbildningens, forskningens och ledningens behov samt krav från andra myndigheter.
  • Att proaktivt bedriva utvecklingsarbete av administrativa processer relaterat till högskolans prioriterade utvecklingsområden.
  • Att ge stöd och bereda ärenden för ledning och högskolestyrelse.

Chef för Förvaltningen är Högskoledirektör Li Lejerstedt.

Verksamhetsstödet inom förvaltningen är organiserat i 8 avdelningar:

Studentstöd finns organisatoriskt under Studentstöd och Bibliotek

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer