Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förvaltningen ansvarar för stöd och service till ledning, anställda, studenter och samverkanspartners. Förvaltningens uppdrag som verksamhetsstöd är:

  • Att säkerställa ett effektivt och välfungerande stöd av god kvalitet utifrån utbildningens, forskningens och ledningens behov samt krav från andra myndigheter.
  • Att proaktivt bedriva utvecklingsarbete av administrativa processer relaterat till högskolans prioriterade utvecklingsområden.
  • Att ge stöd och bereda ärenden för ledning och högskolestyrelse.

Chef för Förvaltningen: Högskoledirektör Li Lejerstedt.
Biträdande Högskoledirektör: Rickard Norén 
Ställföreträdande Högskoledirektör: Liselott Lycke

Verksamhetsstödet inom förvaltningen

Studentstöd finns organisatoriskt under Studiestöd,bibliotek och pedagogisk utveckling

Högskoledirektör


Förvaltningens ledningsgrupp


Senast uppdaterad