Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förvaltningen ansvarar för stöd och service till ledning, anställda, studenter och samverkanspartners. Förvaltningens uppdrag som verksamhetsstöd är:

  • Att säkerställa ett effektivt och välfungerande stöd av god kvalitet utifrån utbildningens, forskningens och ledningens behov samt krav från andra myndigheter.
  • Att proaktivt bedriva utvecklingsarbete av administrativa processer relaterat till högskolans prioriterade utvecklingsområden.
  • Att ge stöd och bereda ärenden för ledning och högskolestyrelse.

Chef för Förvaltningen: Högskoledirektör Li Lejerstedt.
Biträdande Högskoledirektör: Rickard Norén 
Ställföreträdande Högskoledirektör: Liselott Lycke

Verksamhetsstödet inom förvaltningen

Studentstöd finns organisatoriskt under Studiestöd,bibliotek och pedagogisk utveckling

Högskoledirektör


Li Lejerstedt

Li Lejerstedt Högskoledirektör University Director
li.lejerstedt@hv.se

Förvaltningens ledningsgrupp


Maria Derner

Maria Derner Kommunikationschef
maria.derner@hv.se

Ingrid Jacobsson

Ingrid Jacobsson Ekonomichef
ingrid.jacobsson@hv.se

Hanna Johansson

Hanna Johansson HR-specialist
hanna.johansson.2@hv.se

Li Lejerstedt

Li Lejerstedt Högskoledirektör University Director
li.lejerstedt@hv.se

Liselott Lycke

Liselott Lycke Avdelningschef
liselott.lycke@hv.se

Åsa Mellquist

Åsa Mellquist Avdelningschef Universitetsadjunkt
asa.mellquist@hv.se

Peter Olofsson-Sahl

Peter Olofsson-Sahl Avdelningschef Avdelningschef GIO
peter.olofsson-sahl@hv.se

Gunilla Thålig Karlsson

Gunilla Thålig Karlsson Handläggare Lednings- och kommunikationsstöd, Biträdande projektledare campusutveckling
gunilla.thalig.karlsson@hv.se
Senast uppdaterad