Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Grants and innovation office (GIO)

Högskolans Grants and Innovation Office hjälper till att hitta rätt finansiär för högskolans forskning och kan ge forskare och forskarstuderande stöd och råd i ansökningsförfarandet. Läs mer...

Kliniskt lärandecentrum

På Högskolan Väst i Trollhättan sker lärande för blivande sjuksköterskor- och specialistsjuksköterskor i en verklighetstrogen vårdmiljö, i klinisk lärandecentrum (KLC). Läs mer...

Hälsoakademin väst

NU-sjukvården, Högskolan Väst och Närhälsan har ett organiserat samarbete inom AIL-plattformen*  Hälsoakademin Väst. Syftet är att stärka parternas möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta. Läs mer...

Kommunakademin väst

Kommunakademin Väst (KAV) är en unik arena för strategisk och systematisk samverkan mellan Högskolan Väst och de 14 kommunerna i Fyrbodal. Arbetet ska stärka kompetensförsörjningsförmågan och utveckla det livslånga lärandet. Läs mer...

Senast uppdaterad