Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

"Personal och studenter som är verksamma eller utbildade på 
Högskolan Väst skall genom sin medvetenhet och kunskap kunna bidra till en utveckling som främjar ett hållbart samhälle."

Texten är hämtad från Högskolan Västs Riktlinjer för hållbar utveckling. Riktlinjerna innefattar även de övergripande mål Högskolan Väst har med arbetet med hållbar utveckling.

Högskolans övergripande mål

  • Högskolan Väst skall i den utbildning som bedrivs på högskolan, sträva efter att integrera kunskap och kompetens om hållbar utveckling.
  • Högskolan Väst skall i den forskning som bedrivs på högskolan, sträva efter att beakta forskningens och forskningsresultatens konsekvenser för en hållbar utveckling.
  • Genom ett systematiskt miljöarbete arbetar Högskolan Väst för en effektivare resursanvändning och ökad andel förnyelsebara alternativ i den dagliga verksamheten vad gäller bl a resor och transporter, material, energi och råvaror.
  • Högskolan Väst skall integrera kunskap och kompetens om hållbar utveckling i verksamhetsutveckling och i internutbildning för högskolans personal.

Miljöredovisning

Miljöarbetet vid statliga myndigheter regleras ytterst genom lagar, förordningar och de regleringsbrev som regeringen utställer varje år. Liksom alla andra myndigheter har Högskolan Väst i uppdrag att verka för en bättre miljö. Högskolan redovisar årligen sitt arbete med miljöledning till Naturvårdsverket och i vilken utsträckning uppsatta mål har nåtts.  

Här hittar du Naturvårdverkets sammanställning av tidigare rapporter.

Några Resultat för 2018

  •  Förbrukningen av verksamhetsel på campus ökade 4,3 procent jämfört med 2017 (total förbrukning ca 2 670 000 kWh). Under perioden 2014-2018 minskade förbrukningen av verksamhetsel med 2,4 procent.

  • Förbrukningen av fjärrvärme på campus ökade med 2,5 procent jämfört med 2017 (total förbrukning ca 1 414 000 kWh)

  • Tjänsteresorna: Koldioxidutsläppen från resorna ökade jämfört med 2017 (totala utsläpp på ca 325 000 kg koldioxid och 635 kg koldioxid/årsarbetskraft). Detta beror framför allt på en ökning av de långa flygresorna samt en ökning i taxiresor och hyrbilsanvändning.

För rapporten som helhet, se 2018 års miljöredovisning i dokumentet nedan.

Samverkan

(länkar till andra webbplatser)

Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen