Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

hållbarhet_webb.png

"Personal och studenter som är verksamma eller utbildade på Högskolan Väst skall genom sin medvetenhet och kunskap kunna bidra till en utveckling som främjar ett hållbart samhälle."

Texten är hämtad från Högskolan Västs Riktlinjer för hållbar utveckling. Riktlinjerna innefattar även de övergripande mål Högskolan Väst har med arbetet med hållbar utveckling.

Högskolans övergripande mål

  • Högskolan Väst skall i den utbildning som bedrivs på högskolan, sträva efter att integrera kunskap och kompetens om hållbar utveckling.

  • Högskolan Väst skall i den forskning som bedrivs på högskolan, sträva efter att beakta forskningens och forskningsresultatens konsekvenser för en hållbar utveckling.

  • Genom ett systematiskt miljöarbete arbetar Högskolan Väst för en effektivare resursanvändning och ökad andel förnyelsebara alternativ i den dagliga verksamheten vad gäller bl a resor och transporter, material, energi och råvaror.

  • Högskolan Väst skall integrera kunskap och kompetens om hållbar utveckling i verksamhetsutveckling  och  i internutbildning  för högskolans personal.

Riktlinje för Hållbar utveckling (öppnas i nytt fönster)

Hållbarhetsarbetet

Utgångspunkten för högskolans hållbarhetsarbete är Agenda 2030 och högskolans roll som aktiv samhällsaktör. För att förstärka detta arbete pågår utvecklandet av ett nytt ledningssystem för hållbar utveckling som kommer att beslutas under 2020.

De centrala hållbarhetsområden där högskolan genom sin verksamhet bedöms påverka samhällets hållbarhet är dessa:

  • Campus/interna arbetsprocesser
  • Utbildning
  • Forskning
  • Samverkan

Hållbarhetsarbetet omfattar såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, bland annat inom:

Miljöledning 

Campusutveckling 

Lika villkor/jämställdhet 

Studie- och abetsmiljö 

Läs mer om högskolans hållbarhetsarbete i Årsredovisning 2019 (se sid. 48)

Kontakt


Senast uppdaterad