Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

hållbarhet_webb.png

Högskolan Väst strävar efter att vara en aktiv samhällsaktör som i samverkan med omgivande samhället skapar kunskap som bidrar till hållbar utveckling och de globala målen. Detta sker framför allt i högskolans utbildningar och forskning, men också genom verksamhetens konkreta påverkan på miljö, lika villkor, studie- och arbetsförhållanden. Särskilt prioriterade områden där högskolan har långsiktiga hållbarhetsmål är klimatomställning och jämställdhet.

Vad betyder hållbar utveckling för oss?

En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina, vilket kräver att samhället hanterar en rad stora och komplexa ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Här vill Högskolan Väst vara med och skapa kunskap som bidrar till att identifiera och förstå vad som skapar hållbara samhällen idag och i framtiden, för att på så sätt hitta vägar att lösa såväl dagens som framtidens hållbarhetsproblem.

Detta gör vi i vår forskning, men också genom att i våra utbildningar utveckla studenters förmåga att förstå och hantera hållbarhetsproblem i sin kommande professionella roll. Här är vår övertygelse att det prövande vetenskapliga arbetssättet har en viktig roll att spela i samverkan med det omgivande samhället lokalt, nationellt och globalt.

AIL ger oss möjlighet att förändra

En viktig del av hållbar utveckling är att låta många perspektiv mötas för att på så sätt öka förutsättningar att identifiera hållbarhetsproblem och hitta hållbara lösningar som är anpassade till olika behov och sammanhang.

Genom vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) skapar vi möten mellan teoretisk och praktisk kunskap samt olika infallsvinklar. Högskolan Väst har därför särskilt goda förutsättningar att skapa de partnerskap som krävs för att nå en hållbar samhällsutveckling. 

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen