Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

KORT OM HÖGSKOLAN VÄST

  • 26 program på grundnivå
  • 16 program på  avancerad nivå
  • Cirka 200 kurser
  • 15 000 studenter
  • 625 anställda
  • 4 institutioner
  • 6 centrumbildningar
  • Flera forskningsmiljöer
  • Unik forskarutbildning inom arbetsintegrerat lärande
  • 83 % av studenterna har jobb ett år efter examen

ATTRAKTIV OCH MODERN STUDIEMILJÖ

Högskolan Väst har cirka 15 000 studenter och 625 anställda. Vårt campus ligger centralt i Trollhättan och är byggt utifrån studentens behov. De öppna ytorna skapar mötesplatser mellan studenter, lärare och arbetsliv.

ARBETSLIVSNÄRA UTBILDNINGAR

Högskolan erbjuder utbildningsprogram, påbyggnadsprogram och kurser på bred front inom data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle, samt teknik.

Vi har arbetslivsnära utbildningar och samverkar nära med samhälle och näringsliv. Genom vår profil - arbetsintegrerat lärande, AIL - får studenter vid högskolan erfarenhet av arbetslivet redan under utbildningstiden.

Högskolan Väst har regeringens uppdrag att utveckla pedagogiken kring AIL. Ett exempel på AIL i utbildning är Cooperative Education (Co-op) där studierna varvas med perioder av avlönat arbete.

TILLÄMPNINGSBAR FORSKNING

Forskning bedrivs inom områdena teknik, samhällsvetenskap, vård- och hälsovetenskap och humaniora. Högskolan Västs prioriterade forskningsområden är Arbetsintegrerat lärande, Barn- och ungdomsvetenskap och Produktionsteknik.

Högskolan Väst har nyligen etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program "KK-miljö", skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.

Ett viktigt tvärvetenskapligt forskningsfält är arbetsintegrerat lärande. Det finns en stark koppling mellan forskningen på högskolan och grundutbildningarna. Högskolan Väst har tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande.

Läs mer om oss


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen