Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Läs mer om våra så kallade uppdragsutbildningar – utbildningar riktade mot organisationer och företag för kompetensutveckling av anställda.

Co-op (co-operative education)

Co-op är en av modellerna i Högskolans Väst profil - arbetsintegrerat lärande, där samverkan med privata företag och offentliga verksamheter är en förutsättning för genomförandet. På institutionen har vi i dagsläget två utbildningsprogram med co-op: Ekonomprogrammet (180 hp) och Systemutveckling - IT och samhälle (180 hp). De studenter som väljer co-op-varianten på utbildningsprogrammet förlänger sin utbildning med ett år och arbetar som anställda i privata företag eller offentliga verksamheter i perioder om 10 veckor per läsår.

Läs mer om co-op

Studentmedarbetare

Studentmedarbetare innebär att högskolan tillsammans med olika arbetsgivare utlyser avancerade, avlönade deltidsarbeten som du som student utför parallellt med studierna. Våra studenter är efterfrågade som studentmedarbetare och bland annat studenter från följande program som fått pröva sina akademiska kunskaper och färdigheter ute i arbetslivet: Ekonomprogrammet, Systemutveckling – IT och samhälle, IPPE, Digitala Media samt 3D-animation och visualisering.

Läs mer om studentmedarbetare.

Centrum för hållbarhet

Centrumbildningen är en samarbets- och samverkansarena för högskolans forskning och utbildning med anknytning till hållbarhet.

Läs mer om Centrum för hållbarhet.

Samverkansforskning

Företag och organisationer kan anlita våra forskare för lösa att specifika problem, göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag. Forskningen är i hög grad inriktad på att producera resultat som kan komma till praktisk nytta och mycket av den bedrivs i samverkan med det omgivande samhället. 

Läs mer om möjligheterna med uppdragsforskning.

Internationalisering

Möjligheten att få ett internationellt perspektiv under högskolestudier är för oss ett prioriterat och naturligt förhållningssätt till högre utbildning. Alla studenter bör under sina studier på olika sätt få inblick i likheter och skillnader mellan individer och kulturer i olika länder och förståelse för detta.

Inom institutionens internationella utbildningsutbud finns både program på grundnivå och avancerad nivå samt kurser.

Läs mer om högskolans internationella samarbeten.

Senast uppdaterad