Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Svaren på uppgifterna nedan skriver du i separata dokument. När du sammanställer dina svar, tänk då på att:

  • märk alla sidor med Högskolan Väst och namnet på den utbildning du söker
  • skriva namn och personnummer på alla sidor av svaren
  • ange rubriker (t ex Svenska - läsförståelse)
  • numrera sidorna

Använd gärna vår mall:

Mall-Ansökan-för-bedömning-av-reell-kompetens.docx

Uppgifter för grundläggande behörighet

Uppgifterna är indelade i fyra olika områden. Observera att om du redan har godkänt betyg i Svenska 3, Engelska 6 eller Matematik 1, så behöver du inte göra uppgiften för just den delen. Högskolan gör en samlad bedömning, men de olika områdena kan väga lite olika tungt i bedömningen beroende på vilken utbildning du söker.

Områdena är:

  1. kommunikation och hantering av svenska språket
  2. hantering av engelska språket
  3. användning av matematiska förmågor
  4. annan kompetens som ger förutsättningar att tillgodogöra sig högskolestudier

Klicka på nedanstående rubriker för att se vilka uppgifter som ska besvaras för respektive ämne i ansökan.

Senast uppdaterad av Anita Eriksson