Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Chalmers innovationskontor 

En partner i innovationsarbetet är Chalmers innovationskontor. Innovationskontoren är inrättade av staten för att stödja lärosäten i att omsätta forskningsresultat till nytta. Målet med Innovationskontorets verksamhet är att hjälpa till att effektivisera nyttiggörandet av akademisk forskning och därmed bidra till att skapa värden för samhälle och näringsliv. Stödet omfattar rådgivning kring nyttiggörande i många olika former: kommersialisering, patentering, och licensiering, forskningssamverkan etc. Här kan forskare få hjälp med att modifiera sina förslag till att passa aktuell verksamhet och även få ekonomiskt stöd till detta.
Chalmers innovationskontor är en del av Chalmers organisation och de har ingått partnerskap med ytterligare lärosäten: Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Halmstad. Stödet kanaliseras i första hand via lokal innovationsrådgivare vid varje lärosäte. Högskolan Västs lokala innovationsrådgivare är Alexandra Bousiou.

PTC Innovation AB

PTC Innovation AB är ett företag som arbetar med utveckling av tillverkningsprocesser. Det kom till för att bland annat ge möjlighet för forskare att vidareutveckla forskningsresultat även efter det att man "forskat klart". Detta för att kunna göra idéerna mer praktiskt genomförbara för omvärlden. Företaget bedriver avancerad processutveckling med tillhörande tjänster inom primärt termisk sprutning, svetsning och skärande bearbetning.

PTC Innovation finns på Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan. Här finns avancerad utrustning och allt som krävs för att utveckla nya, smarta produktionsmetoder som stärker konkurrenskraften hos teknikföretagen och gör att vi behåller industriproduktionen i Sverige.

Innovatum Inkubator

Innovatums inkubator är en plats för personer med innovativa idéer att starta, driva och utveckla sina idéer, projekt och företag. De idéer som antas till inkubatorn ska ha en innovationshöjd och vara skalbara och gärna ha möjligheter att bli internationellt gångbara. Inkubatorns roll är att stötta och ge rådgivning för att säkerställa att ditt projekt/företag når sin fulla potential. Som inkubatorbolag får du kompetens, kontor, kontakter och vägar till kapital. Du får även en affärscoach kopplad till dig som direkt stöd i din process.

Inkubatorn har ett starkt samarbete med Drivhuset och de allra flesta som träffar oss som är kopplade till högskolan har tidigare varit i kontakt med och fått stöd av Drivhuset. Vi arbetar med personer och idéer inom alla sektorer. Flera alumner från Högskolan Väst sitter nu i våra lokaler och driver sina bolag.

Ta gärna i kontakt med oss så bokar vi ett möte och lyssnar till din idé!

Industriell dynamik

Högskolan är medlem i Industriell dynamik, en aktör i Västra Götaland med syfte att skapa tillväxt och utveckling. Industriell dynamik vänder sig till industri- och teknikföretag som behöver stöd i teknikutveckling och teknisk problemlösning, i affärs- eller marknadsutveckling, finansiell rådgivning eller EU-rådgivning. Genom en gemensam kontaktperson skapas tillgång till 12 ledande forsknings- och utvecklingsorganisationers kompetens, där Högskolan Väst är en.

Connect Väst

Högskolan Väst är medlem i Connect Väst som är en ideell organisation som vill bidra till fler jobb i Västsverige. Connect Väst jobbar med start-ups för små och medelstora företag så de kan växa snabbare och effektivare. Genom så kallade språngbrädor får företag hjälp och rådgivning för att utvecklas och växa. Högskolan bidrar med kompetens i de expertpaneler som är kopplade till språngbrädorna.

Wargön Innovation

Wargön Innovation ska bli ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum inom process- och produktionsteknik för nya, miljömässigt hållbara material. Här finns kunskapen och infrastrukturen redo att ta materialinnovationer från labbet till kommersiella pilotvolymer. Högskolan Väst finns med som intressent i arbetet.

Almi innovationsrådgivare

Om du som lärare, forskare eller studenter har en idé som du går i tankarna att kommersialisera bör du vända dig till Almi. Det kan vara alltifrån en uppfinning, innovation, produkt eller tjänst som kommer att underlätta vardagen för många. Hos Almis innovationsrådgivare har du möjlighet att kostnadsfritt och under sekretess diskutera din idé och på vilket sätt man kan utveckla idén vidare för att kommersialisera den.

Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar Almi möjligheter att förverkliga din idé att växa. Almi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.

Senast uppdaterad