Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Forskningen inom produktionsteknik handlar om olika produktionsprocesser i verkstadsindustrin och de flesta projekt har som övergripande mål att minska belastningen på miljön. Forskningen är inriktad på processerna termisk sprutning, svetsning och skärande bearbetning. Den hand­lar också om att skapa flexibilitet i automationssystem.

I den allmänna studieplanen för utbildning i produktionsteknik beskrivs ämnet. Planen redogör också för utbildningens syfte och mål, vilka behörighetsvillkor som gäller, utbildningens innehåll och hur den är upplagd.

Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i Produktionsteknik 2021-04-08.pdf

 

Företagsforskarskoln Smart Industry SWEDEN

Forskarskolan Smart Industry Sweden vill skapa en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer att bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom smart industri. Medverkande lärosäten förutom Högskolan Väst är Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad, Jönköping University samt Mittuniversitetet. Mer information
Kontakt Högskolan Väst: Lennart Malmsköld

Företagsforskarskolan Sicomap 

I företagsforskarskolan Sicomap har industridoktorander forskat i nära samverkan med företag samtidigt som de genomfört sina doktorandstudier inom produktionsteknik på Högskolan Väst. Totalt har 11 industriföretag engagerat 20 doktorander mellan 2012 och 2021. Forskarskolans övergripande syfte var att utbilda internationellt konkurrenskraftiga doktorer som direkt kan föra in forskningsresultat i svensk tillverkningsindustri och på så vis höja kompetensnivån ute hos företagen. Ta del av resultat och reflektioner om Sicomap. 

Ordförande i ämnesråd för produktionsteknik


Nicolaie Markocsan

Nicolaie Markocsan Professor
nicolaie.markocsan@hv.se

Handläggare Forskarutbildning, Produktionsteknik


Eva Bränneby

Eva Bränneby Handläggare
eva.branneby@hv.se
Senast uppdaterad