Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Toppytebild forskningsresultat Toppytebild forskningsresultat

 

– Industridoktoranderna har utvecklat specialistkompetens inom produktionstekniska frågor som är relevanta för företagen. Majoriteten av dem driver nu andra forskningsuppdrag på företagens R&D-avdelningar, säger Per Nylén, professor och ansvarig för Sicomap på Högskolan Väst.

Upplägget för företagsforskarskolan Sicomap har varit att industridoktoranderna studerat på Högskolan Västs forskarutbildning, parallellt med att de varit anställda av ett företag. Doktorandernas forskning har baserats på företagens olika behov av ny specialistkunskap inom specifika frågor. Handledare på både företagen och högskolan har stöttat dem i forskningsarbetet och studierna.

– Företagsforskarskolor är en bra form av nära samverkan mellan näringslivet och akademin. Det är också ett naturligt val för vår högskola som har Arbetsintegrerat lärande som profil. Dessutom håller det oss uppdaterade om industrins forskningsbehov och det stärker högskolans långsiktiga samarbeten med svensk industri, säger Per.

Doktoranderna har löpande haft gemensamma seminarier där de kunnat ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Majoriteten har också breddat sina forskningserfarenheter genom att arbeta tre-fyra månader på ett internationellt välrenommerat forskningsinstitut i ett annat land.   

Som ordförande i styrgruppen för Sicomap har Johan Berglund tagit del av doktorandernas utveckling under forskarskolans tre sista år.

– Det har varit jätteintressant att följa dem och jag tror att de haft stor nytta av varandra och kontakterna med seniora forskare inom akademin. Att ta del av den akademiska världen, få feedback och lära av andras forskningsmetoder ger oerhört mycket. Det är min egen erfarenhet från när jag själv var industridoktorand i högskolans tidigare forskarskola Cape, berättar Johan som är forskare vid forskningsinstitutet RISE.

En annan nyckelperson i Sicomap är Anna-Karin Christiansson som stöttat och följt doktoranderna på nära håll under deras utbildning.

– Det har verkligen varit roligt att följa doktorandernas personliga utveckling under de här åren. Jag brinner för samverkan mellan industrin och akademin, för det är viktigt att forskning görs tillsammans, säger Anna-Karin som varit administrativt ansvarig för Sicomap.

Efter Sicomap tar den nya företagsforskarskolan Smart Industry Sweden vid. Den startar 2021 och här samverkar Högskolan Väst med fyra andra lärosäten. 

Mer information om Sicomap

SiCoMaP står för Simulation and Control of Material affecting Processes, det vill säga Simulering och Styrning av materialpåverkande processer.

Grafikbild om forskarskolan Sicomap

Forskningsområde

  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2012 - 2021

Kontakt


Anna-Karin Christiansson

Anna-Karin Christiansson Universitetslektor Docent i Produktionsteknik
anna-karin.christiansson@hv.se
Senast uppdaterad