Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 • Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA)
  Lärande i och för det nya arbetslivet. Forskargruppens syfte är att initiera, bedriva och sprida forskning om lärande och kunskap som är relaterad till arbete. Det handlar till exempel om kompetens i förändring. Vad händer i det nya arbetslivet idag? Vilka krav ställs på människors kompetens? Vad är det egentligen vi lär oss i arbetslivet? 
 • Barn och ungdomar
   Forskningen inriktas framför allt på tre olika teman: Lärande och utbildning, Utveckling, familj och livsvillkor, Kultur, fritid och kamratrelationer .Forskning om barn och ungdomar samlas i en gemensam forskningsmiljö där målet är att sprida kunskap om barns och ungdomars livsvillkor och därmed stärka ungas ställning i samhället. 
 • Människan och samhälle
  Under den här rubriken finns forskningsprojekt inom ett brett område till exempel humaniora, ekonomi, juridik, psykologi och socialt arbete. Här finns t ex forskningsprojekt om hållbar turismutveckling, lärande, integration, äldre bland annat.
 • Teknik
  Forskargruppen Produktionsteknik Väst forskar framför allt om produktionsprocesser inom verkstadsindustrin och de flesta projekt syftar ytterst till att minska belastningen på miljön. Det handlar till exempel om att förändra produktionsprocesserna så att man kan bygga bilar och flygplan som väger mindre. På det viset blir transporterna energisnålare.
Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen