Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består av lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand.
Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer. 

Är du som student intresserad av att bli studentrepresentant? Läs mer här och kontakta studentkåren.

Institutionsnämnden har ett utskott för forskningsfrågor (UFF). Mer information om UFF finns längre ner på sidan.

Ledamöter

 

Ordförande

Linda Mossberg, universitetslektor i socialt arbete

Vice ordförande

Johan Berlin, professor i företagsekonomi

Övriga ledamöter

Karin Forslund Frykedal, professor i pedagogik
Signild Risenfors, universitetslektor i pedagogik
Johan Hyrén, universitetslektor i statsvetenskap
Charlotta Isaksson, universitetslektor i teknik och social förändring
Nina Tryggvason, universitetslektor i socialt arbete
Marie Påsse, universitetsadjunkt
Rikard Hedlund, universitetsadjunkt
Ulla Andrén, universitetslektor i pedagogik

Student- och doktorandrepresentanter

Studentrepresentant - 2 vakanta
Doktorandrepresentant - vakant

Akademistöd

Maria Jordansson, handläggare akademi- och ledningsstöd

Nämndens sekreterare

Henrik Lindeskog, prefektsekreterare

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen