Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består av lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand.
Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer. 

Är du som student intresserad av att bli studentrepresentant, läs mer på Studentkårens webb.

Institutionsnämnden har ett utskott för forskningsfrågor (UFF). Mer information om UFF finns längre ner på sidan.

Ledamöter

Ordförande

Linda Mossberg, universitetslektor i socialt arbete

Vice ordförande

Johan Berlin, professor i företagsekonomi

Övriga ledamöter

Karin Forslund Frykedal, professor i pedagogik
Annika Eklund, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot AIL
Håkan Jansson, universitetslektor i nordiska språk
Martina Wyszynska Johansson, universitetslektor i utbildningsvetenskap
Magnus Broström, universitetslektor i socialt arbete
Lena Almqvist Nielsen, doktorand/universitetsadjunkt
Rikard Hedlund, universitetsadjunkt
Sabina Kapetanovic, universitetslektor i psykologi

Student- och doktorandrepresentanter

Studentrepresentant - Therese Ekström Laihanen
Doktorandrepresentant - Mona Tynkkinen

Akademistöd

Maria Jordansson, handläggare akademi- och ledningsstöd

Nämndens sekreterare

Catharina Jonsson, handläggare ledningsstöd 

Kontakt


Linda Mossberg

Linda Mossberg Universitetslektor
linda.mossberg@hv.se
Senast uppdaterad