Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand.
Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

 

Ledamöter

 

Ordförande

Linda Mossberg, universitetslektor i socialt arbete

Vice ordförande

Johan Berlin, professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig förvaltning

Övriga ledamöter

Karin Forslund Frykedal, professor i pedagogik
Signild Risenfors, universitetslektor i pedagogik
Johan Hyrén, universitetslektor i statsvetenskap
Annika Eklund, universitetslektor i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande
Charlotta Isaksson, universitetslektor i teknik och social förändring
Nina Tryggvason, universitetslektor i socialt arbete
Marie Påsse, universitetsadjunkt
Rikard Hedlund, universitetsadjunkt

Student- och doktorandrepresentanter

Jennie Ryding, doktorand i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande
Susanne Bergqvist, student socialpedagogiska programmet
Josefina Larsson, student personalvetarprogrammet

Föredragande

Maria Jordansson, handläggare akademi- och ledningsstöd

Nämndens sekreterare

Henrik Lindeskog, prefektsekreterare

 

Kontakt


Senast uppdaterad av Henrik Lindeskog