Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alla studenter och anställda ska ha möjlighet till någon form av interkulturell kontakt eller aktivitet. Högskolan strävar därför efter att öka möjligheten till utbyte mellan olika länder i världen för både lärare, studenter, forskare och administrativ personal.

Studenter sitter och pratar med varandra utanför högskolans entré. Foto.

Strategi för internationalisering 2019 - 2023


Genom denna strategi för internationalisering uttalas en riktning för arbetet. Här ryms strategier för samverkan, inkludering, mobilitet, rekrytering och utveckling av internationalisering för hela lärosätet, med hänsyn tagen till hållbarhet och miljö.

Läs mer om vår internationaliseringsstrategi (Medarbetarportalen)

Studenter kan skaffa ovärderlig erfarenhet

Tack vare avtal med utländska partneruniversitet kan studenter från Högskolan Väst praktisera och studera utomlands. Vi arbetar för att skapa utrymme i utbildningsprogrammen för en utlandstermin så att studierna kan tillgodoräknas och därmed ingå i ett program istället för att bli ett avbrott i utbildningen. Arbetsintegrerat lärande är också ett viktigt inslag i våra utbildningar och att göra praktik är därför ett bra sätt för studenter att kombinera utlands- och arbetslivserfarenhet och därigenom öka sina chanser på arbetsmarknaden.

Internationella magisterprogram

Högskolan Väst erbjuder internationella master/magisterprogram inom flera ämnesområden. All undervisning sker på engelska och rekryteringen är global. Vi erbjuder också den 3-åriga grundutbildningen Internationella programmet för politik och ekonomi (IPPE), 180 hp, där all undervisning sker på engelska. Även inkommande utbytesstudenter från våra partneruniversitet kan delta i kurser inom detta program.

Vi har ungefär 200 inkommande studenter per år från Europa, Asien och Afrika. Majoriteten av de inresande studenterna kommer hit via utbytesavtal. Förutom de ovan nämnda utbildningarna erbjuder Högskolan Väst också en rad kurser och kurspaket på engelska för de inresande utbytesstudenterna.

Lärarutbyten skapar nya kontakter

Ett lärarutbyte syftar till att stärka den enskilde lärarens kompetens och högskolans internationaliseringsarbete i stort. Det finns en långsiktig tanke bakom utbytet - det kan vara att stärka banden till ett partneruniversitet för att underlätta studentutbyte, att öka insikten i partneruniversitetets arbete, att skapa nya kontakter eller att tillsammans med utländska kolleger utveckla nya läromedel.

Internationell forskning

Forskarna på Högskolan Väst är en del av det internationella forskarsamhället, vilket bland annat innebär att de deltar i konferensverksamhet och publicerar resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter. Det pågår också en hel del direkta forskningssamarbeten mellan forskare på Högskolan Väst och utomlands.

Ett exempel är ett projekt som undersöker hur föräldrars uppfostringsstrategier påverkar barns anpassning. Studier utförs i nio länder i Nordamerika, Europa, Afrika och Asien. Ett annat exempel är en studie av vad som karaktäriserar olika länders Co-opstudenter, alltså studenter på utbildningar där man varvar arbete med studier. Även den tekniska forskningen på Högskolan Väst är väl förankrad i en internationell miljö.

Erasmus

Högskolan Väst har blivit godkända att delta i Erasmus Plus programmet (Erasmus+) som sträcker sig över läsåren 2014-2020. 
Mer information om EU-programmet (länk till extern webbplats)

Senast uppdaterad