Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nätverkets ambition är att verka för nyttiggörande av kunskap samt att utgöra en plattform för olika former av erfarenhetsutbyte. På detta vis blir nätverket ett slags "nav" inom vilket vetenskapliga, utbildningsrelaterade och praktiknära frågeställningar kan formas och utvecklas.

Former för nätverksträffar

I april 2015 hölls en nätverksträff vid Högskolan Väst i Trollhättan som invol­verade forskare och doktorander med socialpedagogisk inriktning, undervisande lärare inom både universitet, högskola, folkhög­skolor och gymnasieskolor samt verksamhetsrepresentanter. Medlemmarna träffas två gånger per år med så kallade lunch-till-lunch-träffar – varannan gång på Högskolan Väst och varannan gång vid något annat lärosäte i landet.

Aktiviteter

Vid nätverksträffarna ägnas en del av tiden till att presentera pågående forskningsprojekt och en del för att presentera undervisningspraktik och exempel från verksamheter utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv. Resterande tid används för att diskutera kommande projekt och för att gemensamt driva den socialpedagogiska utvecklingen framåt utifrån de behov som finns representerade i nätverket.

Nätverkets medlemmar

Nätverkets medlemmar utgörs i dagsläget av ca 45 personer som representerar såväl forskning som undervisning och verksamhetsnära praktiker, t.ex. socialtjänst, omsorg och skola. Geografiskt har nätverket en spridning från Kalix i norr till Malmö i söder och från Uddevalla i väster till Stockholm i öster.

Lärosäten som finns representerade är:
Linköpings universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Högskolan Väst, Malmö Universitet, Högskolan i Jönköping, Göteborgs Universitet, Linnéuniversitetet, Campus Västervik.

Ett flertal folkhögskolor med socialpedagogisk inriktning återfinns också:
Önnestad, Kalix, June, Viskadalen, Jämshög, Tollare, Mångkulturella Folkhögskolan i Angered, Stensund, Vimmerby, Mångkulturella finska folkhögskolan, Sommenbygdens folkhögskola.

Utöver dessa har även flera verksamheter med socialpedagogisk anknytning en representant i nätverket, t. ex socialchef, verksamhetschef för IFO och omsorg, projektledare för välfärdsteknik samt Svenska kyrkan.

Kontakt


Martin Molin

Martin Molin Professor Professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet
martin.molin@hv.se

Magnus Broström

Magnus Broström Universitetslektor
magnus.brostrom@hv.se
Senast uppdaterad