Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lärosätena i västra Sverige samarbetar sedan tidigare inom utbildning, forskning, nyttiggörande och innovation. Genom allianssamarbetet Lärosäten Väst, som inleddes våren 2021, vill lärosätena utveckla samarbetet ännu mer för att kunna dra bättre nytta av de styrkor som finns inom varje lärosäte.

Syftet är att utveckla kvaliteten och mångfalden i lärosätenas verksamhet, samt att ge studenter och medarbetare de bästa förutsättningar för kunskapsutveckling.

Det utvecklade samarbetet innebär inte något samgående, utan ska stärka både alliansens och de enskilda lärosätenas profilering, konkurrenskraft, attraktivitet och samverkan med det omgivande samhället.

Organisation

Inom alliansen finns en styrgrupp, en förvaltningschefsgrupp och en samordningsgrupp. Ordförandeskapet växlar mellan lärosätena varje år. Göteborgs universitet har ordförandeskap 2021–2022.

Samarbetspartners

Chalmers tekniska högskola 
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköping University

För mer information


Li Lejerstedt

Li Lejerstedt Högskoledirektör University Director
li.lejerstedt@hv.se

Jan Theliander

Jan Theliander Universitetslektor Senior Advisor
jan.theliander@hv.se
Senast uppdaterad