Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skillnad mellan doktorsexamen och licentiatexamen

En doktorand kan vara antagen till doktorsexamen eller licentiatexamen. Licentiatexamen är ungefär motsvarigheten till en halv doktorsexamen i tid och högskolepoäng. En doktorand vid Högskolan Väst kan välja att ta ut en licentiatexamen även om den är antagen till doktorsexamen och sedan fortsätta sina studier. 

Promotion

Efter avlagd doktorsexamen inbjuds du att delta i promotionen vid nästkommande akademiska högtid. Vid ceremonin får du motta diplom och lagerkrans (om du inte själv köpt doktorshatt). Promotionen saknar juridisk betydelse, den är av helt ceremoniell karaktär.

Handlingar tillkomna i forskningsverksamhet

Även forskningshandlingar omfattas av ovanstående. I det skede när ett forskningsprojekt startas är det lämpligt att också påbörja planering för arkivering av administrativa handlingar, primärmaterial och rapporter. Efter avslutat forskningsprojekt eller enskild forskning ska forskarnas primärmaterial och redovisningsmaterial till arkivet. Administrativa handlingar registreras löpande i högskolans diariesystem.

Kontakt


Eva Bränneby

Eva Bränneby Handläggare
eva.branneby@hv.se

Sarah Nilsson

Sarah Nilsson Handläggare
sarah.nilsson@hv.se

Victoria Sjöstedt

Victoria Sjöstedt Handläggare Samordnande handläggare för forskarutbildningen
victoria.sjostedt@hv.se

Fredrik Sunnemark

Fredrik Sunnemark Universitetslektor
fredrik.sunnemark@hv.se
Senast uppdaterad