Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursens innehåll

  • Möjligheter och hinder som finns utifrån juridiska, vetenskapliga och hållbarhets-relaterade aspekter vid införande och användning av e-hälsa.
  • Hur vårdgivarens roll kan påverkas vid arbete med e-hälsa.
  • Betydelsen av e-hälsa för vårdtagares och närståendes självständighet och trygghet via e-hälsoverktyg samt möjligheten till digital kommunikation med vårdgivare.
  • Etiskt och personcentrerade förhållnings-sättet i relation till e-hälsans fördelar och nackdelar.
  • Utifrån ett vårdgivar- och vårdtagar-perspektiv, se på behovet av kvalitets-utveckling med plan för implementering av e-hälsa utarbetas.
  • Vilka möjligheter det finns för att utjämna ojämlikhet för såväl omsorg som medicinsk vård vid införandet av e-hälsa.

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet.

Examinationer

Kursen examineras individuellt genom seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter

Förkunskaper/Behörighet

Kandidatexamen inom vårdvetenskap, omvårdnad, medicin, socialt arbete, fysioterapi eller motsvarande. Samt svenska 3.

Genomförande/Start

Kursen planeras att ges höstterminen 2024 mellan vecka 46 till vecka 03 2025.

Kursdagar är huvudsakligen förlagda till torsdagar kl 09.00 – 16.00 (med reservation för förändringar). Byte av dag kan dock ske vid behov t ex pga helgdag eller för att passa in för gästföreläsare.

Kursen läses på halvfart (halvtid) och bedrivs helt som distansutbildning. Föreläsningar och seminarier sker live via zoom. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webbkamera.

Sista dag för anmälan är 2024-06-20.

Kursansvarig: Christina Karlsson, christina.karlsson.2@hv.se

Kostnad: Pris per deltagare 9 400 kr exkl. moms.

Information om uppdragsutbildning: Annika Bergman, samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag. E-post: annika.bergman@hv.se. Mobilnr. 0739-013 404

Frågor om anmälan och registrering:
Kontakta uppdragsutbildning@hv.se

Anmälan

Kryssa för vilken verksamhet du tillhör
Jag godkänner
GDPR

Kursansvariga /övrig kontakt


Annika Bergman

Annika Bergman Universitetsadjunkt
annika.bergman@hv.se

Christina Karlsson

Christina Karlsson Universitetsadjunkt Adjunkt/sjuksköterska
christina.karlsson.2@hv.se
Senast uppdaterad