Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I professionsnätverket för modersmålslärare och studiehandledare möts personal från Vänersborg, Lidköping och Trollhättan för att utbyta erfarenheter men också fylla på med ny kunskap. Det huvudsakliga syftet med ett professionsnätverk är ett gemensamt utbyte som gagnar båda parter. Träffarna kan omfatta att forskare och lärarutbildare från Högskolan Väst presenterar aktuell forskning, men också att yrkesverksamma i de tre kommunerna får delge sina erfarenheter till högskolan och därmed utbyta erfarenheter. 

Nätverket möts två gånger per år och planeras i samråd med lärare från högskolan. 

Jenny Antonsson

Jenny Antonsson Universitetsadjunkt
jenny.antonsson@hv.se

Helena Gregorc-Lööv

Helena Gregorc-Lööv Universitetsadjunkt
helena.gregorc-loov@hv.se
Senast uppdaterad