Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Termisk sprutning för forskningsanläggningen ESS i Lund

Vår forskning inom termisk sprutning har genom åren dominerats av beläggningar för värmeisolering, så kallade termiska barriärbeläggningar (TBC) för gasturbintillämpningar. På senare år har forskningen breddats till att omfatta beläggningar för fastoxidbränsleceller (SOFC) och för nötnings- och korrosionsskydd.

Forskargruppen är internationellt erkänd och den enda i Sverige som forskar inom termisk sprutning. Gruppen arbetar främst med två processer:

Suspensionsplasmasprutning (SPS), som gör det möjligt att spruta med nano/submikrona råmaterial för att ge beläggningar med unika mikrostrukturer.

Höghastighetssprutning (HVAF) som kan bygga mycket täta beläggningar för överlägsen slitage- och korrosionsbeständighet.

Forskningen inom termisk sprutning omfattar processutveckling, online-diagnostik, karakterisering av mikrostruktur, bestämning av termomekaniska egenskaper och utvärdering av beläggningsprestanda. En stor del av arbetet handlar om att få ökad processförståelse för att skapa nya typer av funktionella beläggningsarkitekturer.

De generiska forskningsfrågor som gruppen tar upp är:

  • Vilka är de grundläggande relationerna mellan processparametrar, beläggningsmikrostruktur och beläggningarnas egenskaper och prestanda?
  • Hur kan förhållandena ovan användas för att designa ett optimerat beläggningssystem som lämpar sig för önskad applikation?
  • Hur kan vi skapa optimerade multifunktionella beläggningar genom att variera råmaterialets egenskaper vid hybridsprutning?

Kontakt


Senast uppdaterad