Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kvinnor samtalar i grupp

 

Arbetsintegrerat ledarskap - för dig som är ny chef eller ledare

Det här är en bred utbildning för dig som verkligen vill växa som chef och få fler verktyg. Utbildningen genomsyras av digitalisering och hållbarhet som är några av de viktigaste förändringar som just nu pågår i organisationer.

Utbildningen ges i uppdragsform och det är Högskolan Väst som bedriver utbildningen i samarbete med Folkuniversitetet.

Målgrupp 

Arbetsintegrerat ledarskap 60 hp vänder sig till yrkesverksamma ledare och chefer, antingen med arbetsgivaransvar eller personalansvar. Alla, från första linjens chef till projektledare eller arbetsledare, har nytta av utbildningens kursupplägg.  

Förkunskaper 

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som utser deltagaren och som bestämmer vem av sina medarbetare som ska gå utbildningen.  

Det finns inga formella behörighetskrav för att en sökande ska antas men det är viktigt att deltagaren har kapacitet att bidra med sina erfarenheter i utbildningen och att deltagaren klarar av att bedriva studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, men utbildningen är även relevant för deltagare som har tidigare akademiska studier på meritlistan. 

Utbildningsstarter  

Deltagaren kan påbörja utbildningen upp till två gånger per år. Det innebär valfrihet och möjlighet att styra studiestarten med utgångspunkt i interna och externa påverkansfaktorer som exempelvis arbetsbelastning, budget- och kostnadsaspekter. 

Utbildningens omfattning 

Utbildningen ges på distans och pågår under 12 månader. Utbildningen präglas av arbetsintegrerat lärande vilket innebär att erfarenhetsutbyte mellan deltagare och integrationen med teori utmärker det pedagogiska upplägget. Undervisningen består exempelvis av förinspelat föreläsningsmaterial, digitala seminarier, handledning och gruppövningar med uppgifter som kopplar an till vardagen som chef och ledare. Utbildningen vilar på en progressionstanke vilket gör att du successivt fördjupar och breddar dina kunskaper under utbildningens gång.

Vissa live-sessioner kan ske genom exempelvis digitala seminarier och gruppövningar. Det kommer även att finnas drop-in tider för samtal och rådgivning med lärarna där deltagarna kan ställa frågor och få stöd i sitt lärande under utbildningens gång.  

Varje kurs examineras med en eller flera examinationsuppgifter. Examination sker i regel digitalt eller i Folkuniversitets lokaler.   

Kurser 

  • Företagsekonomi för ledare, 7,5 hp (IFEU10)
  • Organisation och ledarskap, 7,5 hp (ORLU10)
  • Human Resource Management, 7,5 hp (HRMU20)
  • Arbetsrätt för ledare, 7,5 hp (ARAU10)
  • Hållbart Ledarskap, 7,5 hp (HLSU10)
  • Teoretiska och praktiska perspektiv på ledarskap, 7,5 hp (TPLU10)
  • Kommunikation för ledare 7,5 hp (KFLU10)
  • Casestudie i ledarskap, 7,5 hp (CSLU10)

Senast uppdaterad