Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Exempel på möjliga tematiska inriktningar studier om:

  • Kunskap för det nya arbetslivet: Hur kunnande och kompetens förvärvas i arbetsliv, hur
    kunskaper omvandlas från utbildning till arbetsliv.
  • Hållbara och lärande verksamheter: Hur kunskap och kompetens förvärvas för att främja hållbara och lärande verksamheter.
  • Organisations- och policyutveckling: Hur arbete skapar förutsättningar för kunskapsutveckling inom och mellan organisationer för policyutveckling.
  • Hälsofrämjande arbetsplatser: Hur kunskap förvärvas för att skapa jämlik hälsa och ett hälsosamt arbetsliv och arbetsplatser.
  • Ledarskapsutveckling: Hur arbete skapar förutsättningar för kunskaps- och ledarskapsutveckling inom och mellan professioner.

Kontakt


Jan Gustafsson Nyckel

Jan Gustafsson Nyckel Professor
jan.gustafsson-nyckel@hv.se

Ulrika Lundh Snis

Ulrika Lundh Snis Professor
ulrika.snis@hv.se
Senast uppdaterad