Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om forskningsprojektet

För en uppnå målet med en god och säker vård krävs att nyutbildad hälso- och sjukvårdpersonal på effektivt, kvalitativt och hållbart sätt, uppnår förmåga att i vårdverksamheten hantera rutinmässiga såväl som komplexa och riskfyllda vårdsituationer. I detta forskningsprojekt studeras innehåll och förutsättningar för ett arbetsintegrerat lärande (AIL) i övergång mellan utbildning och yrkesliv med fokus på utveckling av yrkesexpertis. Yrkesmässig expertis omfattas av den allmänt vedertagna kunskap som krävs för att utöva ett yrke, och den kapacitet som krävs för att effektivt utnyttja denna kunskap vid specifika situationer. Ett lärande som till stora delar sker i praktiska situationer som exempelvis i vardagligt arbete, verksamhetsförlagd utbildning och simuleringar. Lärande av yrkesmässig expertis studeras också i förhållande till situationella, kulturella och organisatoriska förutsättningar.

Projektet syftar till att skapa en fördjupad kunskap om innehåll och kvalitet i ett arbetsintegrerat lärande och bidra med kunskap om hur yrkesexpertis kan främjas och stödjas hos nyutbildade sjuksköterskor. Ett ineffektivt lärande i övergången mellan utbildning och yrkesliv, drabbar inte bara den enskilda sjuksköterskan som individ (stress, psykisk ohälsa, bristande professionell utveckling, avhopp) utan även möjligheter till en god och säker vård på kort och lång sikt. Det arbetsintegrerade lärande som sker i övergången till yrkeslivet innefattar också särskilda utmaningar som lägger grund för framtida professionell utveckling.

Projektets övergripande inriktning och olika forskningsfrågor tar avstamp i resultat från forskargruppens utvärdering av Västra Götalandsregionens kliniska basår för nyutbildade sjuksköterskor. Kliniskt basår är ett ett-årigt program och bedrivs vid samtliga av regionens sjukhusförvaltningar. Mer specifikt studeras hur det kliniska basåret och dess olika aktiviteter (så som introduktion på avdelningar, handledning och simulering) kan stödja lärande, samt förutsättningar för implementering och organisering av basåret.

Forskningsområde

  • Vård och hälsovetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOV
  • Institutionen för hälsovetenskap

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Nätverksgrupp, Kliniska basåret inom Västra götalandsregionen.
Petter Gustavssons Forskargrupp, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet https://ki.se/cns/petter-gustavssons-forskargrupp 
Anders Sterner, Högskolan i Borås

 

Forskningspartner

  • Västra Götalandsregionen VGR
  • Karolinska institutet

Projekttid

2018 - 2023

Kontakt


Maria Skyvell Nilsson

Maria Skyvell Nilsson Universitetslektor Docent i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande
maria.skyvell-nilsson@hv.se
Senast uppdaterad