Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Annika Eklund

Annika Eklund

Universitetslektor

annika.eklund@hv.se J532

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.

Forskningsområde

Forskar inom arbetsintegrerat lärande.

Annika Eklund (tidigare Andersson) arbetar som universitetslektor vid Institutionen för individ och samhälle. Ingår i två huvudsakliga forskningsprojekt; dels nyutexaminerade sjuksköterskors lärande, med särskilt fokus på introduktionsprogrammet Kliniskt basår inom Västra Götalandsregionen, dels samverkan mellan organisationer vid skadehändelser i underjordsmiljö (gruvor och tunnlar), där jag ingår i en forskargrupp vid Kunskapscentrum katastrofmedicin (KcKM) vid Umeå universitet. 

Mina forskningsintressen rör sig inom interprofessionellt lärande, övning/träning för samverkan, och förutsättningar för lärande hos yrkesverksamma och organisationer, med systemteoretisk/aktivitetsteoretisk grund. Jag undervisar främst om arbetsintegrerat lärande, interprofessionell och interorganisatorisk samverkan i vård- och kriskontext, samt organisatorisk hälsa. 

Publikationer (urval, senaste)

Eklund, A. (2023) Introduktionsprogram i sjukhusvården för nyutexaminerade sjuksköterskor: en internationell utblick samt forskning om och utvärdering av Kliniskt basår i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen, RS 2023–04178, OSN 2023–02259.

Sterner, A., Skyvell-Nilsson, M. & Eklund, A. (2023). The value of simulation-based education in developing preparedness for acute care situations: An interview study of new graduate nurses’ perspectives. Nurse Education in Practice, 67: 103549.

Eklund, A. & Gadolin, C. (red) (2023). Samverkan i vården - från system till praktik. Liber AB.

Sterner, A., Skyvell-Nilsson, M. & Eklund, A. (2023). The value of simulation-based education in developing preparedness for acute care situations: An interview study of new graduate nurses’ perspectives. Nurse Education in Practice, 67: 103549.

Eklund, A. Karlsson, S. & Gyllencreutz L. (2023). Building "common knowledge" when responding to major road tunnel incidents: An inter-organisational focus group study. International Journal of Emergency Services, 12(2): 145-160.

Detlín, M., Nyman, V., Eklund, A. & Skyvell Nilsson, M. (2022). The experience of new nurses’ early working life: learning in a hospital care context – an interview study. Nurse Education in Practice, 65:103506. 

Sterner, A., Skyvell Nilsson, M., Jacobsson, M. & Eklund, A. (2022). Perceived Ability to Provide Care in Acute Situations –The Influence of Simulation-based Education on New Graduate Nurses. Journal of Emergency Nursing, 14;S0099-1767(22)00125-8.

Eklund, A., Saveman, B-I. & Gyllencreutz, L. (2021). Situational awareness during a full-scale exercise in an underground mine: A qualitative single-case study of the ambulance incident commander, International Emergency Nursing, 54, 100950.

Eklund, A., Billett, S. & Skyvell Nilsson, M. (2021). A bridge over troubled water? – Exploring learning processes in a transition program with newly graduated nurses. Nurse Education in Practice, 51, 102982.