Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Informatik som vetenskaplig disciplin är ett tvärvetenskapligt ämne som utgår från studier av samspelet mellan teknologi, information och människor. Informatik med inriktning mot AIL fokuserar på användning och utveckling av IT i relation till arbete. Det handlar om att studera hur IT påverkar lärande, kunskap och samarbete
i arbetslivet. Forskarna intresserar sig speciellt för frågor om lärande vid förändringar och interaktion, när informations- och kommunikationssystem ska designas, införas och användas.

Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne med kopplingar till organisationsvetenskap, datavetenskap, pedagogik, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap.

Allmän studieplan i informatik med inriktning mot AIL, 2015-11-30.pdf

Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Pedagogik som vetenskaplig disciplin handlar om lärande, påverkan, undervisning, utbildning och socialisation ur ett individuellt, relationellt och strukturellt perspektiv.

Pedagogik med inriktning mot AIL handlar framför allt om pedagogiska
frågeställningar i arbetslivet. Här ingår lärandets processer, villkor för lärandet, innehåll i lärandet och vilka konsekvenser det får. Arbete definieras brett och omfattar olika former av arbete, både betalt och obetalt. Företeelser som hänger ihop med arbetslivet ingår också, som högre utbildning och arbetslöshet.

Allmän studieplan i pedagogik med inriktning mot AIL, 2015-11-30.pdf

Arbetsintegrerat lärande


Ordförande - ämnesråd för pedagogik


Ordförande - ämnesråd för informatik


Institutionens handläggare för forskarutbildning


Senast uppdaterad av Kristina Lindh